23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383958
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Geologorganisation utbyggnad av tunnelbana – Sträckan Kungsträdgården till Nacka och Söderort


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Dragan Svekanski
E-post: dragan.svekanski@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.sll.se

Upphandlarprofil: https://www.sll.se/om-regionstockholm/upphandling/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Geologorganisation utbyggnad av tunnelbana – Sträckan Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Referensnummer: FUT 2019-0102
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71351000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Geologorganisation utbyggnad av tunnelbana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71311300
71351913
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Geologorganisation utbyggnad av tunnelbana.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ett år i taget dock längst t.o.m. 31.10.2027.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-171474
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FUT 2019-0381
Benämning på upphandlingen:

Geologorganisation utbyggnad av tunnelbana – Sträckan Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/06/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.094