23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 154-378850
Offentliggjort
12.08.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://bit.do/nyt-skolehjem-Hadsten

Anmodning om deltagelse

Til
14.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
Arne Elkjær A/S
Bredskifte Allé 7
8210 Aarhus V
Kontaktperson: Michael Due
Telefon: +45 20444756
E-mail: md@arneelkjaer.dk

Udbyder

Den Jydske Håndværkerskole

Et nyt skolehjem, Den Jydske Håndværkerskole, Hadsten


Den Jydske Håndværkerskole

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Den Jydske Håndværkerskole
37709514
Ellemosevej 25
Hadsten
8370
Danmark
Kontaktperson: Michael Due
Telefon: +45 20444756
E-mail: md@arneelkjaer.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://djhhadsten.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://djhhadsten.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://bit.do/nyt-skolehjem-Hadsten
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Arne Elkjær A/S
10277833
Bredskifte Allé 7
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Michael Due
Telefon: +45 20444756
E-mail: md@arneelkjaer.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://djhhadsten.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://djhhadsten.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Et nyt skolehjem, Den Jydske Håndværkerskole, Hadsten

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af et nyt skolehjem med ca. 100 sengepladser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Hadsten

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den Jydske Haandværkerskole ønsker at opføre et nyt skolehjem med ca. 100 sengepladser.

Bygge- og anlægsopgaven er en Totalentreprise.

Skolehjemmet skal opføres i forbindelse med de eksisterende bygninger beliggende i Hadsten.

Byggeriet forventes opstartet efteråret 2019 og afsluttet sommeren 2020.

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af skolehjemmet primært indeholdende soveafsnit og fælleslokaler med samlet areal på ca. 2 600 m2 - fordelt på 4 etager incl. kælder samt dertilhørende udemiljøer. Herudover skal der etableres nye adgangsforhold og parkeringsplads.

Udbudsmaterialet består af et byggeprogram med tilhørende projektforslag, beskrivelse og diverse udbudsdokumenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, teknik og ressourceforbrug / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og gennemførelse / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge ansøgerne på baggrund af deres økonomiske og finansielle kapacitet samt deres tekniske kapacitet. Endvidere vil ordregiver efter en samlet vurdering udvælge de prækvalifikationsansøgere, der må antages at give den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Økonomiske nøgletal: omsætning, egenkapital, resultat før skat og soliditet for de seneste 3 år,

- Økonomiske nøgletal skal være påtegnet af revisor,

- Erklæring fra virksomheden om, at der ikke er sket væsentlige ændringer siden sidste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvalgte referencer for Totalentreprenøren, som dokumenterer erfaring med tilsvarende projekter gennemført inden for de seneste 3 år.

For hver reference oplyses kunde, aftaleform, byggeperiode fra kontrakt til aflevering, anlægssum, samarbejdspartnere, samt en kort beskrivelse af bygningen.

Der må højst afleveres 3 referencer for totalentreprenør.

Dokumentation for erfaring med at håndtere KS, udførelse, mangelfri aflevering og tidsstyring.

Medarbejderantal opdelt på fag-/funktionsgrupper for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019

Send til en kollega

0.11