23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 145-355965
Offentliggjort
30.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.ibinder.com

Indlevering af tilbud

Til
09.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.ibinder.com

Udbyder

fsb, afd 1 - 22, Bispeparken

Opdateringer

Annullering
(09.08.2019)

Renovering af vand-og afløbsinstallationer i Bispeparken med 825 lejligheder


fsb, afd 1 - 22, Bispeparken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
fsb, afd 1 - 22, Bispeparken
10 35 51 17
Vesterbrogade 59
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Jan Buus Christensen
Telefon: +45 33768377
E-mail: jbc@fsb.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fsb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Holmsgaard, rådg. ing. A/S
19 47 96 41
Irlandsvej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Ole Høier Madsen
Telefon: +45 26723495
E-mail: ohm@holmsgaard.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holmsgaard.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af vand-og afløbsinstallationer i Bispeparken med 825 lejligheder

 

Sagsnr.: 15.2203B
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Prækvalifikation af entreprenører i forbindelse med projekt Bispeparken, renovering af vand- og afløbsinstallationer samt miljøarbejder i forbindelse med demontering af asbestholdige faldstammer.

Bispeparken består af i alt 9 blokke med i alt 825 lejligheder.

Arbejderne omfatter renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer samt følgearbejder i form af tømrer, murer, maler og el-arbejder.

Desuden skal opstilles badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Fsb afd. 1-22 Bispeparken, 2400 København NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Prækvalifikation af entreprenører i forbindelse med projekt Bispeparken, renovering af vand- og afløbsinstallationer samt miljøarbejder i forbindelse med demontering af asbestholdige faldstammer.

Bispeparken består af i alt 9 blokke med i alt 825 lejligheder.

Arbejderne omfatter renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer samt følgearbejder i form af tømrer, murer, maler og el-arbejder.

Desuden skal opstilles badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

Organisation i byggesagen.

Beskrivelse af hoved-entreprenør og underentreprenører for de væsentlige arbejder: tømrer, murer, maler og nedriver (miljøsanering).

Hoved-entreprenøren skal være en VVS-entreprenør med en passende størrelse og skal kunne håndtere renovering af vand og afløbsinstallationer i 825 lejemål over en ca. 2-årig periode. VVS-entreprenøren skal dokumentere at han har løst arbejder som hoved-entreprenør.

For hoved-entreprenør og de væsentlige underentreprenører skal desuden angives omsætning og kapacitet (bemanding) igennem de seneste 5 år.

Reference-liste.

For hoved-entreprenøren og de væsentlige underentreprenører skal medsendes reference-liste på tilsvarende arbejder med udskiftning af vandinstallation og faldstammer eller lignende opgaver i beboede ejendomme, og der skal vedlægges minimum 3 referencer og max. 5 referencer indenfor de seneste 5 år.

Reference-liste må gerne være suppleret med anbefalinger fra bygherren.

For nedrivningsentreprenøren skal reference-listen omhandle opgaver, hvor der har været håndteret asbestarbejder og miljøsanering i beboede ejendomme.

For reference-listerne skal for hoved-entreprenøren være en beskrivelse af rollefordelingen i byggesagen og herunder en beskrivelse af hvordan beboerhåndteringen er forløbet, og i hvilken udstrækning hoved-entreprenøren har stået for dette arbejde.

Det er ikke et krav ved prækvalifikationen af hoved-entreprenøren at underentreprenører for tømrer, murer og maler er fastlagt som en del af teamet, men skal oplyses senest ved tilbudsgivningen.

Kommunikation.

Da arbejder foregår i beboede lejligheder skal al kommunikation foregå på dansk, så entreprenøren skal have håndværkere som både behersker dansk i skrift og tale.

Al skriftlig kommunikation vil foregå på dansk.

Udvælgelseskriterier for prækvalifikation.

Der udvælges 5 hoved-entreprenører og teams som kan vise reference-lister fra tilsvarende opgavetyper.

Der udvælges således ud fra de enkelte hoved-entreprenører samt underentreprenører reference-lister og organisation, samt erfaringer fra fælles teams.

Tidsplan.

I udbudsmaterialet fremgår hoved-tidsplanen. Vigtigste terminer er anført her:

- Annoncering i EU-tidende vedrørende prækvalifikation af entreprenør 26.7.2019,

- Seneste frist for anmodning om prækvalifikation 9.9.2019,

- Prækvalifikation af 5 hoved-entreprenører 16.9.2019,

- Udsendelse af endeligt udbudsmateriale 23.9.2019.,

- Licitation 4.11.2019,

- Standstill periode afsluttet 18.11.2019,

- Byggestart 6.1.2020,

- Aflevering ca. 1.3.2022.

Tildelingskriterier.

Opgaven tildeles den entreprenør der efter licitation har afgivet det for bygherren:

Mest fordelagtige tilbud, endelige tildelingskriterier vil fremgå af udbudsbrev som udsendes i forbindelse med udbud den 23.9.2019.

Tildelingskriterier vil være:

- Økonomi,

- Organisation og samarbejde,

- Beboerhåndtering og tidsplanlægning.

Vægtning af de enkelte kriterier vil fremgå af udbudsbrev.

Adgang til udbudsmaterialet.

Adgang til udbudsmaterialet under prækvalifikation af hoved-entreprenør kan fås via bygge-web (I-binder), og adgangskode til byggeweb, kan fås ved henvendelse til Ole Høier Madsen ohm@holmsgaard.com eller Jan Buus Christensen jbc@fsb.dk

Adgangen til det endelige udbuds-materiale tildeles de prækvalificerede entreprenører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner.

Renovering af badeværelser ønskes ligeledes udført efter en alternativ løsning med skjulte installationer, som er beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Organisation i byggesagen.

Beskrivelse af hovedentreprenør og underentreprenører for de væsentlige arbejder: tømrer, murer, maler og nedriver (miljøsanering).

Hovedentreprenøren skal være en VVS-entreprenør med en passende størrelse og skal kunne håndtere renovering af vand og afløbsinstallationer i 825 lejemål over en ca. 2-årig periode. VVS-entreprenøren skal dokumentere at han har løst arbejder som hovedentreprenør.

For hovedentreprenør og de væsentlige underentreprenører skal desuden angives omsætning og kapacitet (bemanding) igennem de seneste 5 år.

Referenceliste.

For hovedentreprenøren og de væsentlige underentreprenører skal medsendes referenceliste på tilsvarende arbejder med udskiftning af vandinstallation og faldstammer eller lignende opgaver i beboede ejendomme, og der skal vedlægges minimum 3 referencer og max. 5 referencer indenfor de seneste 5 år.

Referenceliste må gerne være suppleret med anbefalinger fra bygherren.

For nedrivningsentreprenøren skal referencelisten omhandle opgaver, hvor der har været håndteret asbestarbejder og miljøsanering i beboede ejendomme.

For referencelisterne skal for hovedentreprenøren være en beskrivelse af rollefordelingen i byggesagen og herunder en beskrivelse af hvordan beboerhåndteringen er forløbet, og i hvilken udstrækning hovedentreprenøren har stået for dette arbejde.

Det er ikke et krav ved prækvalifikationen af hovedentreprenøren at underentreprenører for tømrer, murer og maler er fastlagt som en del af teamet, men skal oplyses senest ved tilbudsgivningen.

Kommunikation.

Da arbejder foregår i beboede lejligheder skal al kommunikation foregå på dansk, så entreprenøren skal have håndværkere som både behersker dansk i skrift og tale.

Al skriftlig kommunikation vil foregå på dansk.

Udvælgelseskriterier for prækvalifikation.

Der udvælges 5 hovedentreprenører og teams som kan vise reference lister fra tilsvarende opgavetyper.

Der udvælges således udfra de enkelte hovedentreprenører samt underentreprenører referencelister og organisation, samt erfaringer fra fælles teams.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Irlandsvej 5, 2300 København S

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang ved åbning af prækvalifikationsmateriale.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
København
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/07/2019

Send til en kollega

0.143