23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 136-334341
Offentliggjort
17.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Vindere

(21.10.2019)
NCC Sverige AB
170 80 SOLNA

Rinkeby Allé - nyproduktion av vård- och omsorgsboende. Totalentreprenad med samverkan


Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
556581-7870
Box 1298
KISTA
164 29
Sverige
Kontaktperson: Örjan Rosvall
E-post: orjan.rosvall@micasa.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.micasa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afwrvdunzc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afwrvdunzc&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Rinkeby Allé - nyproduktion av vård- och omsorgsboende. Totalentreprenad med samverkan.

Referensnummer: 19/17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45215210
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Arbetena omfattar översiktligt:

— 90 vård och omsorgslägenheter

— gemensamhets- och verksamhetsutrymme i bottenplan

— Byggnaden uppförs i fem till sex våningar, delvis i suterräng

Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.

Ambitionen idag är att skapa vård- och omsorgsboenden i en mindre skala där boendet präglas mer av hemlika miljöer utan korridorskänsla.

Ungefärlig total projektkostnad är 250 miljoner kronor.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45210000
45300000
45400000
71240000
71310000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Arbetena omfattar översiktligt:

— 90 vård och omsorgslägenheter

— gemensamhets- och verksamhetsutrymme i bottenplan

— Byggnaden uppförs i fem till sex våningar, delvis i suterräng

Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.

Ambitionen idag är att skapa vård- och omsorgsboenden i en mindre skala där boendet präglas mer av hemlika miljöer utan korridorskänsla.

Ungefärlig total projektkostnad är 250 miljoner kronor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/09/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.113