23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 134-330339
Offentliggjort
15.07.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Örebro kommun

Byte ispist B-hall, Trängen


Örebro kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 115-282515)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Örebro kommun
212000-1967
Box 30000
Örebro
701 35
Sverige
Kontaktperson: Kani Hassan
E-post: kani.hassan@orebro.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byte ispist B-hall, Trängen

Referensnummer: Sam 490/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45212200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande byte av ispist på Trängens B-hall, från nuvarande grus till betongpist.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-282515

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 11/11/2019
Ska det stå:
Datum: 31/12/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094