23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 134-329969
Offentliggjort
15.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms Stads Parkerings AB

Ramavtal styrkonsult


Stockholms Stads Parkerings AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stads Parkerings AB
556001-7153
Box 4678
Stockholm
116 91
Sverige
Kontaktperson: Annie Mägi Gillstedt
E-post: annie.magi.gillstedt@stockholmparkering.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholmparkering.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal styrkonsult

Referensnummer: 19/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71320000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholm Parkering har med anledning av planerade projekt behov av styrkonsulter kopplade till nyproduktion, ombyggnads och underhållsprojekt. Mestadels i form av underjordiska garage och parkeringshus. Uppdraget innebär att upprätta i tidiga skeden stödja brand, el och ventilationskonsult med underlag på möjliga tekniska lösningar därefter upprätta teknisk beskrivning och ritningar av seende styr och övervakningssystem.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71321300
71323200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Parkering har med anledning av planerade projekt behov av styrkonsulter kopplade till nyproduktion, ombyggnads och underhållsprojekt. Mestadels i form av underjordiska garage och parkeringshus. Uppdraget innebär att upprätta i tidiga skeden stödja brand, el och ventilationskonsult med underlag på möjliga tekniska lösningar därefter upprätta teknisk beskrivning och ritningar av seende styr och övervakningssystem.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 032-071955
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
DE El & Styrkonsult AB
556475-4355
Förmansvägen 11
Stockholm
117 43
Sverige
E-post: dan.ellnefjard@de-el-styrkonsult.se
Nuts-kod: SE1

Internetadress: http://www.de-el-styrkonsult.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Team TSP AB
556302-2226
Enhagsslingan 15
Täby
187 40
Sverige
E-post: jan.berg@teamtsp.se
Nuts-kod: SE1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
EFK AB
556860-3285
Box 2059
Jönköping
550 02
Sverige
E-post: upphandling@efkab.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.efkab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019

Send til en kollega

0.078