23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-325781
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Vallensbæk Kommune

Opførelse af ny svømmehal i totalentreprise - indbydelse til markedsdialog


Vallensbæk Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vallensbæk Kommune
19583910
Vallensbæk Stationstorv 100
Vallensbæk Strand
2665
Danmark
Kontaktperson: Maria Rask Lund
E-mail: mrl@mowe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vallensbaek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af ny svømmehal i totalentreprise - indbydelse til markedsdialog

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven vedrører opførelse af en ny svømmehal i totalentreprise på en storparcel beliggende mellem Vallensbæk Torvevej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsvej og Idræts Alle i Vallensbæk. Vallensbæk Kommune offentliggjorde den 20.5.2019 udbudsbekendtgørelse om totalentrepriseudbuddet for opførelsen af Vallensbæk Svømmehal.

Ved ansøgningsfristens udløb modtog Vallensbæk Kommune 3 ansøgninger om deltagelse i udbuddet, hvoraf én ansøgning blev vurderet ukonditionsmæssig. Som følge heraf vurderede Vallensbæk Kommune, at konkurrencen ville være utilstrækkelig og udbuddet skulle annulleres. Vallensbæk Kommune ønsker at holde en markedsdialog med relevante aktører for at afklare, hvilke eventuelle ændringer i udbudsmaterialet, som kan medføre en forøget interesse for udbuddet, inden et nyt udbud igangsættes, jf. uddybning nedenfor.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 103 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
71000000
71200000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Svømmehallen skal opføres på Idræts Allé, 2625 Vallensbæk.

Markedsdialogmøderne forventes afholdt på Vallensbæk Rådhus eller hos Molt Wengel på Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven vedrører opførelse af en ny svømmehal i totalentreprise på en storparcel beliggende mellem Vallensbæk Torvevej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsvej og Idræts Alle i Vallensbæk. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny svømmehal i totalentreprise. Visionen er, at Vallensbæk Kommune vil være kendt for vand. Svømmehallen skal være for alle. Beliggenheden bliver ved det bestående idrætscenter. Der er gode stiforbindelser via Kløverstierne, der bl.a. giver mulighed for at skabe forbindelse mellem aktiviteter på havnen og den nye svømmehal. Den nye svømmehal integreres med idrætsanlægget, og det er planen at den nye svømmehal føjer sig til anlægget på en måde som løfter de arkitektoniske kvaliteter.

Vallensbæk Kommune offentliggjorde den 20.5.2019 udbudsbekendtgørelse om totalentrepriseudbuddet for opførelsen af Vallensbæk Svømmehal. Ved ansøgningsfristens udløb modtog Vallensbæk Kommune 3 ansøgninger om deltagelse i udbuddet, hvoraf én ansøgning blev vurderet ukonditionsmæssig. Som følge heraf vurderede Vallensbæk Kommune, at konkurrencen ville være utilstrækkelig og udbuddet skulle annulleres. Vallensbæk Kommune ønsker at holde en markedsdialog med relevante aktører for at afklare, hvilke ændringer i udbudsmaterialet, som kan medføre en forøget interesse for udbuddet, inden et nyt udbud igangsættes. Udbuddet sker forventeligt som begrænset udbud efter udbudsloven. Der vil blive udvalgt 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud.

For at opnå det bedst mulige udbud, herunder sammensætning af udbudsmaterialets krav, vil Vallensbæk Kommune gerne have markedets input. Derfor inviteres alle interesserede virksomheder til at give deres input til, hvordan Vallensbæk Kommune bedst sammensætter det mest attraktive udbud.

Vallensbæk Kommune forventer, at markedsdialogmøderne vil blive afholdt i august og september 2019. De første møder forventes afholdt den 6. og den 7. august. Interesserede aktører opfordres derfor til at give besked herom snarest. Vallensbæk Kommune vil løbende vurdere de indkomne tilkendegivelser og forventer at indbyde 6-8 entreprenører til uddybende mundtlige møder. Når Vallensbæk Kommune har udvalgt 6-8 aktører, vil tilmeldingsmuligheden blive lukket ned. De mundtlige møder forventes at have en varighed på 1-2 timer.

Det skriftlige informationsmateriale kan tilgås via https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pxcktyatdz Interesserede virksomheder forventes at have gjort sig bekendt med indholdet af udbudsmaterialet i et omfang, så der er grundlag for en konstruktiv dialog på de mundtlige møder. Alle dele af udbudsmaterialet er til drøftelse, herunder også den oprindelige tidsplan. Vallensbæk Kommune ønsker desuden særlig fokus på, hvor markedet ser risikoelementer i udbudsmaterialet, både for de enkelte aktører selv i forhold til eventuelle risikotillæg eller fravalg af opgaven, men også i forhold til Vallensbæk Kommune og udførelsen af entreprisen.

Interessetilkendegivelser og eventuelle skriftlige input skal sendes til Maria Rask Lund på mrl@mowe.dk snarest muligt og senest den 26.8.2019, kl. 16:00, da Vallensbæk Kommune som nævnt ovenfor vil udvælge deltagere løbende.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se dette link for markedsdialogmaterialet:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pxcktyatdz

Spørgsmål kan ligeledes rettes til Maria Rask Lund på mrl@mowe.dk

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I perioden fra uge 30-32 skal spørgsmål, henvendelser og interessetilkendegivelser rettes til Tobias Didriksen von Ahe på td@mowe.dk og med Frederik Wibeck Heintz cc på fhe@mowe.dk .

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019

Send til en kollega

0.117