23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325499
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

VA SYD

Ramavtal entreprenör inom markarbeten


VA SYD

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
VA SYD
222000-2378
Box 191
Malmö
201 21
Sverige
Kontaktperson: Marie Palmkvist
E-post: marie.palmkvist@vasyd.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasyd.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal entreprenör inom markarbeten

Referensnummer: 19/00658
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45236000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser markarbeten inom beställarens fastigheter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser markarbete inom beställarens fastigheter.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-223580
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbrytande av upphandling 19/00658

VA SYD har beslutat att avbryta upphandling avseende Ramavtal för markarbete med diarienr 19/00658. Vid anbudsutvärdering upptäcktes det att det står fel benämning på maskin, Hjulgrävare 3,5 ton, både i upphandlingsdokumenten och i anbudsformuläret. Skälen till avbrytande är förutom att det varit otydligt och felaktigt i upphandlingsdokumenten, även medfört att de anbud som kommit in, inte kan utvärderas på ett korrekt sätt.

VA SYD avser att på nytt annonsera en ny upphandling avseende ramavtal för markarbete inom kort.

Malmö den 9 juli 2019

Marie Palmkvist

Upphandlare

Visma annons: https://opic.com/id/aftnvpcfbp

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/07/2019

Send til en kollega

0.119