23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 128-313458
Offentliggjort
05.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.08.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ignspdomwt

Udbyder

Nordjyllands Historiske Museum

Opdateringer

Opdatering
(28.08.2019)

De prækvalificerede:


3XN sammen med
Schnettler
Orbicon
By + Land
Kvistgaard + Hird


Friis & Moltke A/S sammen med
Udstillingsarkitekten.dk
Green Sustainable Landscape
Moe
Planscape


Reiulf Ramstad Architects sammen med
Bolinger Grohmann
Engelbrecht Construction
No Parking


AART architects sammen med
Thøgersen&Stouby
SLA
Niras


Fogh & Følner Arkitekter A/S sammen med
Christoffer Harlang Architects
Lea Nørgaard landskab Aps
Strunge Jensen A/S
Ulla Tofte
Kjeld Vindum

Opdatering
(29.10.2019)

Ejendomsfonden REGAN Vest har således inviteret følgende to hold til forhandling:


Hold 1:


Friis & Moltke A/S sammen med
Udstillingsarkitekten.dk
Green Sustainable Landscape
Moe
Planscape


Hold 2:


AART architects sammen med
Thøgersen & Stouby
SLA
Niras

Regan Vest, velkomstbygning - totalrådgivning


Nordjyllands Historiske Museum

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordjyllands Historiske Museum
23 03 58 55
Algade 48
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Jens Ove Skærbæk
Telefon: +45 25197485
E-mail: jens.skjaerbaek@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nordmus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ignspdomwt
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44 62 35 28
Visionsvej 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Carsten Bach Pedersen
Telefon: +45 56404021
E-mail: cbpn@cowi.com
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ignspdomwt
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Regan Vest, velkomstbygning - totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med totalrådgivning vedrørende udvikling og opførelse af velkomstbygning til nyt Koldkrigsmuseum.

Bebyggelsen skal DGNB certificeres.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Røde Møllevej 22-26, 9530 Støvring

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nordjyllands Historiske Museum udbyder kontrakt på totalrådgivning til at varetage opgaven i forbindelse med udvikling og gennemførelse af deres vision for et nyt Koldkrigsmuseum.

Museet skal både i en national og international kontekst fremstå som en enestående museumsattraktion, der virker appellerende og fascinerende for alle mål– og aldersgrupper.

Det forventes, at totalrådgiveren har styrker inden for udstillingsbyggeri, klimatilpasning, udstillingsdesign og landskabsbearbejdning i stærkt kuperet terræn.

Totalrådgiveren skal gennem projektets faser have stort fokus på formidlingen om den kolde krig, hvor gæster til en planlagt rundvisning kommer i god tid og de, som ikke har oplevet den kolde krig, skal have en introduktion til perioden og sættes i en stemning, som øger oplevelsen i bunkeranlægget.

Denne rådgivningsopgave er forbeholdt totalrådgiverteams eller sammenslutninger/konsortier sammensat af Arkitekt, Ingeniør, Landskabsarkitekt og udstillingsarkitekter - eventuelt suppleret med specialister indenfor multimedie, pædagogik/didaktik, grafik, scenografi/dramaturgi.

Nordjyllands Historiske Museum forventer, at det samlede antal etagemeter på Velkomstbygningen udgør ca. 925 m2 netto. Rådgivningsopgaven handler om, både at fremkomme med bud på den nye Velkomstbygning og den samlede udstillings hovedgreb, herunder eksempler på formidlingsmæssige installationer samt give eksempler på funktionelle detailløsninger indenfor genstandsmonteringer, belysning, tekstplaceringer/grafikløsninger samt intuitive formidlingsformer. Samlet værdi for opgaven beløber sig til 37 000 000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/01/2020
Slut: 01/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Nordjyllands Historiske Museum vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte virksomhedsreferencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende virksomhedsreferencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende både udstillingsarkitekt samt arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser. Dette i forbindelse med informations- og udstillingsbygninger samt lignende bygninger i høj arkitektonisk kvalitet med fokus på oplevelsen og styrkelse af formidlingen, aktiviteter og logistiske forhold.

Herudover ses positivt på virksomhedsreferencer vedrørende sammenlignelige projekter, jf. ovenfor, som er bæredygtighedscertificeret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. ESPD er vedlagt udbudsmaterialet som XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på www.ibinder.com ESPD afleveres tillige som PDF, men skal ikke underskrives.

Baserer ansøger sig på anden juridisk enhed, f.eks. underrådgiver, i opfyldelsen af minimumskrav vedr. egnethed, skal denne anden juridiske enhed tillige udfylde særskilt ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning og ansøgers egenkapital. Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår har været positiv.

For at sikre den nødvendige kapacitet, er det ligeledes et mindstekrav, at ansøgers årsomsætning har været minimum 4 000 000 DKK for hvert af de opgivne år.

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgers tekniske og faglige formåen angives i ESPD, del IV afsnit C.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte virksomhedsreferencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende virksomhedsreferencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende både udstillingsarkitekt samt arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser.

Dette i forbindelse med informations- og udstillingsbygninger samt lignende bygninger i høj arkitektonisk kvalitet med fokus på oplevelsen og styrkelse af formidlingen, aktiviteter og logistiske forhold.

Herudover ses positivt på virksomhedsreferencer vedrørende sammenlignelige projekter, jf. ovenfor, som er bæredygtighedscertificeret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise referencer indenfor udstillingsarkitektur.

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udbudsmaterialets kontraktudkast, der er baseret på ABR18.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 115-282399
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens §2, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelse af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019

Send til en kollega

0.176