23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 128-313179
Offentliggjort
05.07.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt leverandør

(05.07.2019)
Swisslog Healthcare Denmark
Skalhuse 5
9240 Nibe

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet

(12.09.2019)
Swisslog Healthcare Danmark
Skalhuse 5
9240 Nibe

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
Telefon: +45 38665807
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet

 

Sagsnr.: 2432
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44162200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44160000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Indkøb af Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse krav vedrører Ordregivers ufravigelige tekniske krav til, at systemet skal kunne fungere med eksisterende rørpostsystem produceret og leveret af Swisslog Healthcare Denmark.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Fuld udbygning af eksisterende rørpostsystem på Rigshospitalet

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Swisslog Healthcare Denmark
20597186
Skalhuse 5
Nibe
9240
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019

Send til en kollega

0.117