23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 127-309758
Offentliggjort
04.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.08.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f0bee17-ef15-4958-ac8a-c23b8f788a2b/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(09.08.2019)

II.2.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Hovedudførelsessted
I stedet for:
Odense SV
Læses:
Odense NØ


Yderligere oplysninger
Ordregiver kan konstatere, at der har indsneget sig en lille fejl i bekendtgørelsen vedrørende delaftale 10. Delaftale 10 vedrørende malerarbejder skal udføres i Odense NØ, ligesom det fremgår af overskriften og udbudsmaterialet, og Ikke i Odense SV.

Håndværkerydelser


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Sanda Huskovic
Telefon: +45 21322946
E-mail: sahus@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.1) Navn og adresser
Odense Havn
Odense
Danmark
E-mail: sahus@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lpo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f0bee17-ef15-4958-ac8a-c23b8f788a2b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f0bee17-ef15-4958-ac8a-c23b8f788a2b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f0bee17-ef15-4958-ac8a-c23b8f788a2b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af håndværkerydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbudet vedrører udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, reparation og mindre ombygninger inden for nedenstående 11 fagområder på/ved Odense Kommunes bygninger. For kloakarbejder gælder desuden, at der skal udføres kloakarbejder for Odense Havn (Lindø port of Odense).

El

Glasarbejder

Gulvarbejder

Kloakarbejder

Malerarbejder

Murer

Tagarbejder

Tømrer- og Snedkerarbejde

Ventilationsservice

VVS-arbejder

Fraflytning

Visse opgaver indenfor de 11 fagområder, herunder større opgaver, er undtaget Rammeaftalerne, jf. Rammeaftalens § 7. Opgaver, der overstiger de fastsatte beløbsgrænser, men er under 3. mio. DKK, vil som udgangspunkt blive indgået gennem Ordregivers leverandørportal, Comdia. For at kunne byde på disse opgaver, skal leverandøren være registreret på leverandørlisten (https://www.comdia.com/odensekommune/offentligleverandoer.aspx).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 176 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejder, rammeaftale 1 - NV

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende EL-arbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der er hovedsageligt tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en stor del er fejlsøgningsopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1,9 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejder, rammeaftale 2 - SV

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende EL-arbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der er hovedsageligt tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en stor del er fejlsøgningsopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1,6 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejder, rammeaftale 3 - NØ

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende EL-arbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der er hovedsageligt tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en stor del er fejlsøgningsopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1,7 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejder, rammeaftale 4 - SØ

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende EL-arbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der er hovedsageligt tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en stor del er fejlsøgningsopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1,8 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Glasarbejder, rammeaftale 5 - NV,SV, NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV, SV, NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende glasarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder opmåling, projektering indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1,5 mio. - kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gulvarbejder, rammeaftale 6 - NV,SV, NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV, SV, NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende gulvarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved Odense kommunes bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 3 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloakarbejder, rammeaftale 7 - NV, SV, NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV, SV, NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende kloakarbejder i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune og Odense Havn. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Størstedelen af opgaverne der skal udføres i Odense Kommune, vil være akutte opgaver i form af spuling af tilstoppede kloakker.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 3 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder, rammeaftale 8 - NV

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende malerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder opmåling, indkøb, levering, udførelse, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Leverandøren skal påregne, at der vil være en del opgaver, som skal udføres i ferierne, jf. rammeaftalens § 3

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 8,5 mio. - kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder, rammeaftale 9 - SV

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende malerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder opmåling, indkøb, levering, udførelse, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Leverandøren skal påregne, at der vil være en del opgaver, som skal udføres i ferierne, jf. rammeaftalens § 3

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 500.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder, rammeaftale 10 - NØ

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende malerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder opmåling, indkøb, levering, udførelse, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Leverandøren skal påregne, at der vil være en del opgaver, som skal udføres i ferierne, jf. rammeaftalens § 3

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 600.000 - kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder, rammeaftale 11 - SØ

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende malerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder opmåling, indkøb, levering, udførelse, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Leverandøren skal påregne, at der vil være en del opgaver, som skal udføres i ferierne, jf. rammeaftalens § 3

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 750.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Murerarbejder, rammeaftale 12 - NV, SV

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV, SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende murerarbejde i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.100.000 mio. kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Murerarbejder, rammeaftale 13 - NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende murerarbejde i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 900.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tagarbejder, rammeaftale 14 - NV, SV, NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NNV, SV, NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende arbejder på tagpap og tagfolie i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, affaldshåndtering, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.800.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og Snedkerarbejder, rammeaftale 15 - NV

 

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende tømrer-snedkerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.900.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og Snedkerarbejder, rammeaftale 16 - SV

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende tømrer-snedkerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 550 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.550.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og Snedkerarbejder, rammeaftale 17 - NØ

 

Delkontraktnr.: 17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende tømrer-snedkerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.650.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og Snedkerarbejder, rammeaftale 18 - SØ

 

Delkontraktnr.: 18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende tømrer-snedkerarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.800.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationsservice, rammeaftale 19 - NV, SV, NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 19
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal udføre service af ventilationsanlæg, herunder filter og kileremsskift. Der er på udbudstidspunktet tale om i alt ca. 4200 blandede anlæg, både hvad angår alder, typer, størrelser og placering. Ca. 20 pct. af anlæggene er opkoblet til/ bestykket med CTS. Leverandøren skal således udføre service af alle ventilationsanlæg med mekanisk indblæsning og udsugning, samt anlæg med separat mekanisk indblæsning-og udsugning, herunder tagventilatorer på forskellige typer ejendomme i Odense Kommune, herunder skoler, daginstitutioner, administrationsejendomme og plejecentre. Dertil kommer, at leverandøren skal udføre lovpligtige eftersyn af brandsikringsautomatik (brandspjæld) i henhold til DS 428:2011 afsnit 6, ”drift og vedligehold”.

Desuden omfatter aftalen afhjælpende vedligehold, herunder f.eks. mindre reparationsarbejde af defekte anlæg, som skal udføres enten i forlængelse af service af ventilationsanlæg eller efter særskilt rekvisition fra ordregiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 4.000.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder, rammeaftale 20, NV

 

Delkontraktnr.: 20
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende VVS- og blikarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser. Der vil i høj grad være tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en del vil være akutte eller hasteopgaver som følge af utætheder i rør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 2.400.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder, rammeaftale 21 - SV

 

Delkontraktnr.: 21
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende VVS- og blikarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser. Der vil i høj grad være tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en del vil være akutte eller hasteopgaver som følge af utætheder i rør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.800.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder, rammeaftale 22 - NØ

 

Delkontraktnr.: 22
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende VVS- og blikarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser. Der vil i høj grad være tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en del vil være akutte eller hasteopgaver som følge af utætheder i rør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.900.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder, rammeaftale 23 - SØ

 

Delkontraktnr.: 23
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende VVS- og blikarbejder i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og mindre renoveringer på/ved ordregivers bygninger og ejendomme. Arbejderne omfatter alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder indkøb, levering, udførelse, montering, rengøring, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser. Der vil i høj grad være tale om mange, mindre opgaver, hvoraf en del vil være akutte eller hasteopgaver som følge af utætheder i rør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 2.200.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fraflytninger, rammeaftale 24 - NV, SV

 

Delkontraktnr.: 24
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NV, SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende arbejder i forbindelse med fraflytning fra ordregivers boliglejemål, herunder familieboliger, ældreboliger, plejehjemsboliger og handicapboliger, jf. bilag 1.K1. Helt konkret skal leverandøren udføre gulvslibning og maling, samt dertil alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder afdækning, rengøring indkøb, levering, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der gøres desuden særligt opmærksom på, at der er en begrænset periode at udføre opgaverne i, og at der er skærpede krav til faktureringen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 2.000.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fraflytninger, rammeaftale 25 - NØ, SØ

 

Delkontraktnr.: 25
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense NØ, SØ

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne omfatter udførelse af alle almindeligt forekommende arbejder i forbindelse med fraflytning fra ordregivers boliglejemål, herunder familieboliger, ældreboliger, plejehjemsboliger og handicapboliger, jf. bilag 1.K1. Helt konkret skal leverandøren udføre gulvslibning og maling, samt dertil alle ydelser og leverancer til arbejdets færdiggørelse, herunder afdækning, rengøring indkøb, levering, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser.

Der gøres desuden særligt opmærksom på, at der er en begrænset periode at udføre opgaverne i, og at der er skærpede krav til faktureringen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ordremodtagelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I vurderingen af hvilke referencer som er bedst og mest relevante vil ordregiver lægge vægt på om referencen angår opgaver tilsvarende den aktuelle delaftale, om opgaverne/håndværkerydelser angår håndtering af bygninger/lokaliteter i drift samt indeholder akutte eller hasteopgaver og om referencen angår samarbejde med løbende bestillinger af mange mindre opgaver. Der lægges også vægt på om referencens størrelse/omsætning svarer til eller overstiger den aktuelle delaftale.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterium vil ordregiver således udvælge de 10 ansøgere, som prækvalificeres til tilbudsfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135, 136 og 137. Den årlige omsætning forventes at være 1.800.000 kr. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op-og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt. II.2.6 er således udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive sin årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger er nystartet, og derfor ikke har 3 disponible regnskaber, skal ansøger oplyse den årlige omsætning fra de disponible regnskabsår ansøger måtte have, fx seneste 2 eller 1 disponibelt regnskabsår. Har ansøger slet ingen disponible regnskaber, kan ansøger dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste disponible regnskabsår udgøre minimum følgende pr. delaftale:

Delaftale 1: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 2: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 3: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 4: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 5: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 6: minimum kr. 5.000.000,-

Delaftale 7: minimum kr. 5.000.000,-

Delaftale 8: minimum kr. 1.000.000,-

Delaftale 9: minimum kr. 1.000.000,-

Delaftale 10: minimum kr. 1.000.000,-

Delaftale 11: minimum kr. 1.000.000,-

Delaftale 12: minimum kr. 1.500.000,-

Delaftale 13: minimum kr. 1.500.000,-

Delaftale 14: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 15: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 16: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 17: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 18: minimum kr. 2.500.000,-

Delaftale 19: minimum kr. 5.000.000,-

Delaftale 20: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 21: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 22: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 23: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 24: minimum kr. 3.000.000,-

Delaftale 25: minimum kr. 3.000.000,-

Ansøger skal således kunne opfylde minimumskravet på den eller de delaftaler som der afgives ansøgning på.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive 3 sammenlignede referencer. Angives der flere end 3 referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de 3 første af de af ansøger anførte referencer i Ethics under fanen ”Udvælgelse”.

Bemærk at hvis ansøger udgør et konsortium eller baserer sig på andres tekniske formåen, jf. pkt. 8.2 og 8.3 i udbudsbetingelserne, må der samlet angives 3 referencer.

I hver reference skal ansøger beskrive følgende, og ansøger bør tilrette beskrivelsen af referencen så den passer det pågældende fagområde ansøgningen angår:

Beskrivelse af opgaven samt de leverede håndværkerydelser, herunder om det;

— angik bygninger/lokaliteter i drift,

— udgjorde et samarbejde med løbende bestilling af opgaver/ydelser til forskellige bygninger/lokaliteter

— omfattede løsning af akutte- og/eller hasteopgaver

Oplysninger om referencens start- og sluttidspunkt

— Er der tale om igangværende reference kan dette beskrives

Oplysninger om referencens økonomiske størrelse/omsætning

— Angives ekskl. moms.

Oplysninger om ordregiveren, herunder

— Kontaktperson og –oplysninger

Det er vigtigt, at ansøger afgiver så præcise oplysninger som muligt, og laver en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde er. Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencer, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference som opfylder følgende krav:

— Referencen skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte delaftale, hvortil der ansøges om prækvalifikation,

— Referencen må ikke være mere end 3 år gamle. Dette betyder at references sluttidspunkt ikke må være før d. 1. august 2016,

— Referencen skal have været i drift i minimum 6 måneder. Dette betyder at referencens starttidspunkt ikke må være efter d. 1. februar 2019,

— Referencen skal have en økonomisk størrelse/omsætning, der opfylder følgende krav (alle beløb er ekskl. moms):

Delaftale 1: minimum kr. 300.000

Delaftale 2: minimum kr. 300.000

Delaftale 3: minimum kr. 300.000

Delaftale 4: minimum kr. 300.000

Delaftale 5: minimum kr. 250.000

Delaftale 6: minimum kr. 500.000

Delaftale 7: minimum kr. 500.000

Delaftale 8: minimum kr. 75.000

Delaftale 9: minimum kr. 70.000

Delaftale 10: minimum kr. 70.000

Delaftale 11: minimum kr. 75.000

Delaftale 12: minimum kr. 100.000

Delaftale 13: minimum kr. 100.000

Delaftale 14: minimum kr. 300.000

Delaftale 15: minimum kr. 300.000

Delaftale 16: minimum kr. 300.000

Delaftale 17: minimum kr. 300.000

Delaftale 18: minimum kr. 300.000

Delaftale 19: minimum kr. 500.000

Delaftale 20: minimum kr. 400.000

Delaftale 21: minimum kr. 400.000

Delaftale 22: minimum kr. 400.000

Delaftale 23: minimum kr. 400.000

Delaftale 24: minimum kr. 250.000

Delaftale 25: minimum kr. 250.000

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast, som vil udgøre aftalegrundlaget for de endelige rammeaftaler mellem ordregiver og de valgte leverandører.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 75
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Leverandøren skal ved udførelse af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul jf. bilag 2 og lærlingeklausul jf. bilag 3.

Særligt for rammeaftale 7, kloakarbejder: De 3 leverandører som tildeles Rammeaftale 7, vil således indgå Rammeaftale med Odense Kommune og Odense Havn. Der vil blive underskrevet en særskilt rammeaftale for hver denne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019

Send til en kollega

0.139