23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-306879
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Addresse
PlanEnergi
Korsvangen 6A
9520 Skørping
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 20738201
E-mail: lbp@planenergi.dk

Indlevering af tilbud

Til
02.09.2019 Kl. 13:00

Addresse
PlanEnergi
Jyllandsgade 1
9520 Skørping
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 20738201
E-mail: lbp@planenergi.dk

Udbyder

FFV Varme A/S

Opdateringer

Annullering
(11.07.2019)

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel


FFV Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
FFV Varme A/S
26721059
Korsvangen 6A
Ringe
5750
Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 40389724
E-mail: lbp@planenergi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://planenergi.sharepoint.com/:f:/g/Emhdt_qpMp5Mk530RHbMsWYB4Lub3lPzfCEwXmVTh22yLA?e=xm4Bhb
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
PlanEnergi
74038212
Korsvangen 6A
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 20738201
E-mail: lbp@planenergi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
PlanEnergi
74038212
Jyllandsgade 1
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 20738201
E-mail: lbp@planenergi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel

 

Sagsnr.: 18-088
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ny varmecentral med 8 MW varmepumpe og 20 MW naturgaskedel. Om og tilbygning af eksisterende teknikbygning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

L. Fandsensvej, Faaborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Offentlig udbud, forsyningsvirksomhedsdirektivet afsnit 45. Tildelingskriterie er økonomisk mest fordelagtige pris.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Se udbud.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Se udbud.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbud.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbud.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Se udbud.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbud.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

FFV Varme, Korsvangen 6A, 5750 Ringe

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Se udbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.103