23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-305851
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.08.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/109035834.aspx

Udbyder

Varde Kommune

Rengøring til enheder i Varde Kommune


Varde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Varde Kommune
29189811
Bytoften 2
Varde
6800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
Telefon: +45 79946193
E-mail: hmor@varde.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109035834.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109035834.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109035834.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud - Rengøring til enheder i Varde Kommune

 

Sagsnr.: 19/5469
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af rengøring til en række forskellige enheder fordelt over hele Varde Kommune, og gennemføres som et begrænset udbud jf. § 58 - § 60 i Udbudsloven ved lov nr. 1564 af 15.12.2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene jf. pkt. 2.2 og opfylder de angivne mindstekrav, kan anmode om at blive prækvalificeret.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109035834.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 6
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Såfremt Udbyder vælger at udnytte denne option, så skal dette varsles over for Tilbudsgiveren med senest 6 måneder inden kontraktens udløb

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Såfremt Udbyder vælger at udnytte denne option, så skal dette varsles over for Tilbudsgiveren med senest 6 måneder inden kontraktens udløb

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Såfremt Udbyder vælger at udnytte denne option, så skal dette varsles over for Tilbudsgiveren med senest 6 måneder inden kontraktens udløb

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Komune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Såfremt Udbyder vælger at udnytte denne option, så skal dette varsles over for Tilbudsgiveren med senest 6 måneder inden kontraktens udløb

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delkontrakt 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af enheder i Varde Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Såfremt Udbyder vælger at udnytte denne option, så skal dette varsles over for Tilbudsgiveren med senest 6 måneder inden kontraktens udløb

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed - herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 enheder kan tilgå senere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

Årsomsætning for hvert enkelt af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 500 000 DKK pr enhed, som ansøger ønsker at blive prækvalificeret til at byde på soliditetsgraden skal være minimum 15% for regnskabsår 2018

Såfremt der er sket væsentlige ændringer i Ansøgers økonomiske situation, skal der oplyses hvorfor og på hvilken måde der er sket ændringer.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk kapacitet:

Ansøger skal udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Referencer, minimum 3, over de betydeligste sammenlignelige ydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af ydelserne og angivelse af kontaktpersoner.

Ved "sammenlignelige ydelser" forstås ydelser, hvor ydelserne opfylder følgende betingelser:

- Rengøring af et areal på mindst 10 000 kvadratmeter,

- Rengøring af bygninger, der som minimum indeholder, undervisningslokaler, gangarealer, grupperum, kontorlokaler, køkkener og toiletter

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer Ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Valg mellem flere ansøgere:

Blandt ansøgerne, som opfylder dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages nok konditionsmæssige og egnede ansøgere. Hvis der ikke er nok egnede ansøgere forbeholder kommunen sig ret til at gå videre med færre end 5 ansøgere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed - herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgers tekniske kapacitet. Denne vurdering baseres på minimum 3 referencer, hvor opgaveløsning, og omfanget af denne, er været sammenligneligt med en eller flere af delaftalerne i nærværende udbud. Denne vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed - herunder også deres planlagte brug af underleverandør.

Det skal nævnes, at såfremt der fremlægges flere referencer kan det vægte positivt. Der kan maksimalt fremsendes 10 referencer.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer ansøgers egnethed og evne til at løse opgaven.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.113