23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-305811
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN254500A

Udbyder

Hareskov-Værløse Andelsboligforening, v. Boligkontoret Danmark

Totalrådgivning - Ungdomshusene, Hareskov-Værløse


Hareskov-Værløse Andelsboligforening, v. Boligkontoret Danmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hareskov-Værløse Andelsboligforening, v. Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: Maria Jensen
Telefon: +45 30267889
E-mail: maje@bdk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bdk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.hva-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN254500A
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privat virksomhed (Boligselskab) underlagt offentligretslige regler
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af almene boliger

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning Ungdomshusene, Hareskov-Værløse

 

Sagsnr.: 307-11-D
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med Landsbyggefonds-støttet renovering af afdeling 11. Ungdomshusene Hareskov-Værløse Andelsboligforening. (Almene boliger). Projekt og skema A, herunder finansiering og huslejekonsekvens er godkendt i beboerdemokratiet, kommunen og LBF. Totalrådgiveren skal varetage projektering, udbud, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang, jf. udbudsmaterialet. Omfang af renoveringsarbejder er fastlagt i udbudsmaterialet, som er at finde på RIB/byggeweb, TN254500A.

Boligafdelingen er opdelt i 4 delafsnit, med i alt 53 boliger, på 4 forskellige adresser i Værløse. Helhedsplanen reducerer antallet af boliger fra 53 boliger til 41 boliger, samtidig med at boligkvalitet og tilgængelighed øges. Udearealer fornyes.

Entrepriseudgifter, inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger er anslået til 30 936 000 DKK inkl. Moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

1) Lundsgården, Ryethøjvej 1, 3500 Værløse;

2) Nellikevej 4A - 4H + 4K,, 3500 Værløse;

3) Ballerupvej 29, 3500 Værløse;

4) Poppelgården, Poppel Allé 11,, 3500 Værløse.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Prækvalifikationen og det efterfølgende begrænsede udbud gennemføres på RIB /Byggeweb. Udbudsmaterialet er tilgængeligt via byggeweb på webadressen

https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN254500A

Projekttitel: Totalrådgivning - Ungdomshusene, Hareskov-Værløse

Der er fri adgang til det samlede udbudsmateriale. Der er adgang til udbudsmaterialet på byggeweb d. 7.8.2019 kl. 12:00 (lokal tid). (OBS!! Første i adgang i august!!)

Udvælgeseskriterierne og afleveringskrav ifm. prækvalifikationen fremgår på ovennævnte adresse på RIB/Byggeweb -udbud.

Al øvrig udbudsmateriale - herunder tildelingskriterier ifm. det efterfølgende begrænsede udbud er ligeledes at finde her.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 12/12/2019
Slut: 05/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

5.5.2023 (forventet dato for 1.årsgennemgang) + 36 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Jf. udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.136