23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 124-302278
Offentliggjort
01.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

Udbyder

Vejle Kommune

Opdateringer

Annullering
(14.08.2019)

Elektroniske dørlåse til plejecentre i Vejle Kommune


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Simone Paulsen Jakobsen
Telefon: +45 76811735
E-mail: sipja@vejle.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Elektroniske dørlåse til plejecentre i Vejle Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44500000
51000000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Brugervenligt administrationssystem / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Brugervenlig dørlås / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Implementeringsplan / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Service / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Krav om solidaritetsgrad på minimum 30% de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal som minimum være positiv i hvert af de seneste 3 år, for at tilbudsgiver kan komme i betragtning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal angive minimum 2 og maksimalt 4 referencer for de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Vejle kommune vil tage kontakt til de angivne kontaktpersoner efter tilbudsfristens udløb. Referencerammen regnes fra datoen for tilbudsfristen, jf. udbudsmaterialet pkt. 4.

Med sammenlignelige referencer menes levering, implementering og drift af elektroniske dørlåse til plejecentre udført for en kommune eller anden offentlige myndighed, som i kompleksitet og organisationsstruktur svarer til Vejle Kommune.

Opgaven skal være en velfungerende løsning, som er afprøvet i praksis, og skal som minimum have været i drift i 12 måneder på datoen for tilbudsfristen. Opgaven må ikke være færdig implementeret mere end 3 år før tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende opgaver gøres der opmærksom på, at alene omsætning der er realiseret, kan medregnes i værdien.

Referencerne skal overordnet fremgå af ESPD. Hvis man ønsker at anvende løbende/igangværende aftaler som reference, oplyses dato for seneste levering samt omsætning på aftalen indtil seneste levering (der kan således ikke angives fremtidige leverancer). Der må altså ikke angives en dato ud i fremtiden fra tilbudstidspunktet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 093-224077
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 48 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2019

Send til en kollega

0.131