23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 123-300519
Offentliggjort
28.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
30.07.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244253&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Bygherrerådgivning ifm bygning af BørneRiget på Rigshospitalet

(19.11.2019)
MOE A/S
Buddingevej 271
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(03.07.2019)

II.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.7
I stedet for:
- Varighed i måneder: 48,
- Denne kontrakt kan forlænges: nej.
Læses:
Kontraktens løbetid er frem til 5 års eftersyn af bygningen er gennemført.

Bygherrerådgivning ifm bygning af BørneRiget på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
Telefon: +45 38665824
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244253&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244253&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning ifm bygning af BørneRiget på Rigshospitalet

 

Sagsnr.: 2410
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af Bygherrerådgivning til Center for Ejendomme ifm bygning af BørneRiget på Rigshospitalet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71500000
71520000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af Bygherrerådgivning til Center for Ejendomme ifm bygning af BørneRiget på Rigshospitalet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af antallet af egnede ansøgere sker efter bedste referencer for Bygherrerådgivning ifm større offentlige sundhedsbyggerier. Ordregiver vil vurdere fremsendte referencer inden for de seneste 3 år.

Der skal i alle fremsendte referencer hvor ansøger har været bygherrerådgiver ifm større offentlige sundhedsbyggerier som minimum fremgå:

- Præcis hvilken rådgiverrolle ansøger har haft indenfor projektet/referencen. Ordregiver vil vægte det positivt at ansøger i fremsendte referencer har gennemført projektgranskning og foretaget rådgivning i tilsvarende store offentlige byggeprojekter, fra hovedprojektfasen og løbende rådgivning/bistand igennem hele byggeprocessen,

- hvem der var bygherre, projektsummen og hvilket større offentlige sundhedsbyggeri der er referencen,

- hvilke værktøj/materiel/teknisk udstyr som ansøger råder over og som kan hjælpe med at kvalitetssikre totalrådgiverens digitale projektmateriale.

Referencerne scores efter antal og relevans i forhold til den udbudte opgave (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

3XN Architects, med Arkitema K/S, NIRAS A/S, og Kristine Jensens Tegnestue ApS som underrådgivere er Region Hovedstadens totalrådgiver på byggeriet og det er derfor vigtigt, at ansøger er opmærksom på ikke at være i habilitetsproblemer i forhold til dette team, da ydelsen bl.a. omfatter bistand med uvildig granskning af totalrådgivers hovedprojekt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Begrænsning af antallet af egnede ansøgere sker efter bedste referencer for Bygherrerådgivning ifm større offentlige sundhedsbyggerier. Ordregiver vil vurdere fremsendte referencer inden for de seneste 3 år.

Der skal i alle fremsendte referencer hvor ansøger har været bygherrerådgiver ifm større offentlige sundhedsbyggerier som minimum fremgå:

- Præcis hvilken rådgiverrolle ansøger har haft indenfor projektet/referencen. Ordregiver vil vægte det positivt at ansøger i fremsendte referencer har gennemført projektgranskning og foretaget rådgivning i tilsvarende store offentlige byggeprojekter, fra hovedprojektfasen og løbende rådgivning/bistand igennem hele byggeprocessen,

- hvem der var bygherre, projektsummen og hvilket større offentlige sundhedsbyggeri der er referencen,

- hvilke værktøj/materiel/teknisk udstyr som ansøger råder over og som kan hjælpe med at kvalitetssikre totalrådgiverens digitale projektmateriale.

Referencerne scores efter antal og relevans i forhold til den udbudte opgave (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/07/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
xx
xx
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Tildeling af rammeaftale 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019

Send til en kollega

0.228