23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 123-299654
Offentliggjort
28.06.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gribvand Spildevand A/S

Vindere

Valgt totalentreprenør

(28.06.2019)
VAM A/S
Limevej 5
8963 Auning

Ændring af totalentreprisekontrakt om udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg


Gribvand Spildevand A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Gribvand Spildevand A/S
32749054
Holtvej 18 C
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Jakob Hamburger Hansen
E-mail: jhh@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ændring af totalentreprisekontrakt om udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232420
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

Kontrakten blev indgået i april 2019.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Der henvises også til bekendtgørelse 2019/S 048-109495.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

Kontrakten blev indgået i april 2019.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Der henvises også til bekendtgørelse 2019/S 048-109495.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Totalentreprisekontraktens værdi var ved kontraktindgåelsen 73 800 000 DKK ekskl. moms.

Beløbet angivet i pkt. II.1.7) er udtryk for den skønnede værdi af ændringen af totalentreprisekontrakten. Efter ændringen vil totalentreprisekontraktens værdi således være ca. 70 800 000 DKK ekskl. moms.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Idet renoveringen af Udsholt Renseanlæg alene udgør en meget begrænset del af den indgåede totalentreprisekontrakt (under 5% af entreprisesummen) og idet ændringens værdi er betydeligt under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder, er det Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at ændringen kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå tillæg til kontrakten med VAM A/S vedrørende ovenstående ændringer, tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413348

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Ændring af totalentreprisekontrakt om udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
VAM A/S
Limevej 5
Auning
8963
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Idet renoveringen af Udsholt Renseanlæg alene udgør en meget begrænset del af den indgåede totalentreprisekontrakt (under 5% af entreprisesummen) og idet ændringens værdi er betydeligt under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder, er det Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at ændringen kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå tillæg til kontrakten med VAM A/S vedrørende ovenstående ændringer, tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Gribvand Spildevand A/S agter at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte virksomhed efter (tidligst) 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov om Klagenævnet for Udbud:

En klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019

Send til en kollega

0.123