23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 122-299253
Offentliggjort
27.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Borås Energi och Miljö AB

Omhändertagande av biogödsel


Borås Energi och Miljö AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 113-278572)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Borås Energi och Miljö AB
556527-5590
Box 1713
Borås
501 17
Sverige
Kontaktperson: Linda Insulán
E-post: linda.insulan@borasem.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.borasenm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Omhändertagande av biogödsel

Referensnummer: 19/14
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90513000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Omhändertagande av Beställarens biogödsel (totalentreprenad). Hämtning görs på Energi- och miljöcenter Sobacken, ca 7 km utanför Borås.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 113-278572

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 16/12/2019
Ska det stå:
Datum: 18/12/2019
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.103