23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-297515
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Gentofte Fjernvarme

VVS-Arbejder til montage af A+ Fjernvarmeunits


Gentofte Fjernvarme

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 112-275992)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Fjernvarme
19438414
Bernstorffsvej 159
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Bo Hoffmann Østergaard
E-mail: bhs@ggfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gentoftefjernvarme.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

VVS-Arbejder til montage af A+ Fjernvarmeunits

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45331000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om montage af større fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 112-275992

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Ansøger skal aflevere en erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i de seneste 3 år,

— Ansøgeren bedes angive antal beskæftigede fagudlærte VVS-installatører.

Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende montagearbejder af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,

— Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de monterede fjernvarmeunits.

Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.

Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 2 reference, hvor ansøger har varetaget montering af lignende størrelser fjernvarmeunits

Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 5 fagudlærte VVS-installatører beskæftiget.

Læses:

Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende montagearbejder af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,

— Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de monterede fjernvarmeunits.

Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.

Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 2 reference, hvor ansøger har varetaget montering af lignende størrelser fjernvarmeunits.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Krav om at angive erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i de seneste 3 år, med tilhørende mindstekrav om beskæftigelse af 5 fagudlærte VVS-installatører, er udgået. Ansøgers tekniske og faglige kapacitet vurderes udelukkende på baggrund af referencer.

Send til en kollega

0.161