23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295445
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet Gas TSO

Vindere

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydvestjylland

(25.06.2019)
Sydvestjyske Museer
Tangevej 6
6760 Ribe

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Odense

(25.06.2019)
Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vejle

(25.06.2019)
Vejle museerne
Spinderigade 11E
7100 Vejle

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestjylland

(25.06.2019)
Vardemuseerne
Lundvej
6800 Varde

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestsjælland

(25.06.2019)
Museum Vestsjælland
Forten 10
4300 Holbæk

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Odense

(25.06.2019)
Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Faaborg

(25.06.2019)
Øhavsmuseet Faaborg
Banegårdspladsen 2B
5600 Faaborg

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Sønderjjylland

(25.06.2019)
Museum Sønderjylland
Aastrupvej 48
6100 Haderslev

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sønderjylland

(25.06.2019)
Museum Sønderjylland
Aastrupvej 48
6100 Haderslev

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydøstdanmark

(25.06.2019)
Museum Sydøstdanmark
Algade 97
4760 Vordingborg

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Østfyn

(25.06.2019)
Østfyns Museer
Strandgade 7
5300 Kerteminde

Arkælogiske forundersøgelser_feltarbejde


Energinet Gas TSO

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet Gas TSO
39315084
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Telefon: +45 70102244
E-mail: procurement@energinet.dk
Fax: +45 76245180
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Arkælogiske forundersøgelser_feltarbejde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71351914
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører udførelse af arkæologiske undersøgelser med det formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.i projektet Baltic Pipe.

Det følger af museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014) kapitel 2 og kapitel 8, at udførelse af denne type opgaver skal udføres af de danske museer. Direktivet finder derfor ikke anvendelse på den nævnte tjenesteydelseskontrakt, jf. art 22 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU). Kontrakten er undtaget for udbudspligt grundet opgaven skal udføres af en part, som har eneret til at levere ydelsen i henhold til lov eller administrativ bestemmelse.

Energinet har undersøgt ovenstående hos Slots- og Kulturstyrelsen, som skriftligt bekræfter uden forbehold, at museumsloven giver det fornødne grundlag for eksklusiv rettigheder til de omhandlende museer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Odense By

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Sønderjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sønderjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydøstdanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sydøstdanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestsjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Vestsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Odense

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Østfyn

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Østfyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Faaborg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Faaborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sønderjylland

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sønderjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestjylland

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vestjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydvestjyske

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vestjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vejle

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter arkæologiske forundersøgelser samt eventuelle udgravninger. Formålet med den arkæologiske forundersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiske udgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

2018:8.3-0009-PLDK-S-M-18

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten vedrører udførelse af arkæologiske undersøgelser med det formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.i projektet Baltic Pipe.

Det følger af museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014) kapitel 2 og kapitel 8, at udførelse af denne type opgaver skal udføres af de danske museer. Direktivet finder derfor ikke anvendelse på den nævnte tjenesteydelseskontrakt, jf. art 22 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU). Kontrakten er undtaget for udbudspligt grundet opgaven skal udføres af en part, som har eneret til at levere ydelsen i henhold til lov eller administrativ bestemmelse.

Energinet har undersøgt ovenstående hos Slots- og Kulturstyrelsen, som skriftligt bekræfter uden forbehold, at museumsloven giver det fornødne grundlag for eksklusiv rettigheder til de omhandlende museer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Odense

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Odense Bys Museer
39156040
Overgade 48
Odense
5000
Danmark
Telefon: +45 65514601
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – ilandføringsområder - Sønderjjylland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Museum Sønderjylland
30008731
Aastrupvej 48
Haderslev
6100
Danmark
Telefon: +45 65370700
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydøstdanmark

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Museum Sydøstdanmark
18471914
Algade 97
Vordingborg
4760
Danmark
Telefon: +45 70701236
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestsjælland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Museum Vestsjælland
32689760
Forten 10
Holbæk
4300
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Østfyn

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Østfyns Museer
18101513
Strandgade 7
Kerteminde
5300
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Faaborg

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Øhavsmuseet Faaborg
36662417
Banegårdspladsen 2B
Faaborg
5600
Danmark
Telefon: +45 63612000
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Odense

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Odense Bys Museer
39156040
Overgade 48
Odense
5000
Danmark
Telefon: +45 65514601
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sønderjylland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Museum Sønderjylland
30008731
Aastrupvej 48
Haderslev
6100
Danmark
Telefon: +45 65370700
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vestjylland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Vardemuseerne
32914713
Lundvej
Varde
6800
Danmark
Telefon: +45 75220877
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Sydvestjylland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Sydvestjyske Museer
63421715
Tangevej 6
Ribe
6760
Danmark
Telefon: +45 76163939
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 11
Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

Arkæologiske forundersøgelser – landledning - Vejle

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Vejle museerne
29189900
Spinderigade 11E
Vejle
7100
Danmark
Telefon: +45 76813100
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus - Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver vil med denne bekendtgørelse følge proceduren beskrevet i Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4.

Ordregiver vil således først indgå kontrakten efter udløbet af 10 dages standstill regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort.

Klage over tildelingen af kontrakten kan i de 10 dages standstill ske til Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019

Send til en kollega

0.106