23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285471
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Helsingborgs stad

Driftentreprenad B


Helsingborgs stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 104-252794)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Helsingborgs stad
212000-1157
Helsingborgs stad
Helsingborg
252 21
Sverige
Kontaktperson: Amelie Tornerhjelm
E-post: amelie.tornerhjelm@helsingborg.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: www.helsingborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Driftentreprenad B

Referensnummer: FF /19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, bjuder in att delta i upphandling av driftentreprenad. Entreprenaden omfattar förvaltning av område Helsingborg B, omfattande 119 objekt om totalt cirka 375 000 m2 BRA. Entreprenaden är ett totalåtagande och innefattar förvaltning med

Tillsyn av mark och byggnader, Skötsel av mark och byggnader, Felavhjälpande underhåll, Administrativa arbetsuppgifter

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252794

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 25/06/2019
Ska det stå:
Datum: 05/08/2019
Avsnitt nummer: lV.2.7
I stället för:
Datum: 26/06/2019
Ska det stå:
Datum: 06/08/2019
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.113