23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S
Kuussuaq 2
Postboks 989
3900 Nuuk
Att.: Projektchef, Christian D. Andersen
cdan@ncd.gl

Udbyder

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Genudbud - Atuarfik 1C32


Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S genudbyder i totalentreprise overnævnte byggeopgave i offentlig licitation. Totalentreprisen omfatter design og projektering af byggeriet på baggrund af funktionskrav samt udførelse af byggeriet. Tilbud skal suppleres med D&V planer for den foreslåede løsning samt prissætning af samme.

Byggeriet vil være beliggende på byggefelt 1C32-1, benævnt ”Sletten ved Atuarfik USK” og vil omfatte følgende funktioner:

  • Skole med anslået areal på 16.600 m2 til 1.200 elever fordelt på 5 spor og ca. 26 elever pr. klasse.
  • AKO integreret i skolens areal med størst mulig dobbeltanvendelse af arealer.
  • Daginstitution som adskilt enhed med anslået areal på 1.400 m2 til 120 børnehave- og vuggestuebørn.
  • Omkringliggende arealer, herunder skolegård, legeområder, parkeringsforhold m.v.

Arbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter kontrahering og forventet anlægsperiode er ultimo 2019 til primo 2023.

Rekvirering af udbudsmaterialet
Interesserede tilbudsgivere vil, efter skriftlig henvendelse til:

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S
Kuussuaq 2
Postboks 989
3900 Nuuk
Att.: Projektchef, Christian D. Andersen, cdan@ncd.gl

få tildelt adgang til udbudsmaterialet via Byggeweb fra d. 17. juni 2019.

Licitation
Tid og sted for licitation:
2. september 2019 kl. 11.00.
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S
Kuussuaq 2
3900 Nuuk

Tildeling
Tildelingskriteriet er >økonomisk mest fordelagtige tilbud<.

Nærmere beskrivelse og vægtning af underkriterier, samt beskrivelse af forhandlingsproces vil frem-gå af udbudsmaterialet.

For at komme i betragtning skal tilbuddet indeholde følgende dokumentation for økonomisk og tek-nisk formåen:

  • Dokumentation for tilstrækkelig økonomisk robusthed. Til brug for denne vurdering skal tilbudsgiver vedlægge de seneste tre årsregnskaber.
  • Referenceliste, som dokumenterer udførelsen af tilsvarende byggeopgaver.


På vegne af
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Send til en kollega

0.109