23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283571
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

COWI A/S

Affaldskraner til et affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring


COWI A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
COWI A/S
44 62 35 28
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Michael Bering
Telefon: +45 96236662
E-mail: mb@avv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f12e02a8-a0ff-42cb-af91-018eda76caf2/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsforbrænding

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Affaldskraner til et affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring

Sagsnr.: A104530
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af 1 traverskran ekskl. kranbaner og som option 1 nødfyringskran for håndtering og indfyring af affald på et affaldsforbrændingsanlæg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42414200
42414100
42420000
44212210
51511000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Mandøvej 8, DK-9800 Hjørring

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af 1 traverskran ekskl. kranbaner og som option 1 nødfyringskran for håndtering og indfyring af affald på et affaldsforbrændingsanlæg.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1 ekstra hydraulisk affaldsgrab, servicekontrakt, strategiske reservedele, slidedele, nødfyringssystem.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 104-253939
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019

Send til en kollega

0.117