23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-281034
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Säkerhetsdörrar


Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
212000-1355
Box 123
Angered
424 23
Sverige
Kontaktperson: Anders Ekberg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsdörrar

Referensnummer: 19/9
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44421500
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop för byte av dörr-och portparti. Antal dörr- och portpartier på årsbasis beräknas till cirka 20 enkla och 10 dubbla, Uppskattningen av volymen är ungefärlig och lämnas utan ansvarsförbindelse från köparen. Entreprenaderna omfattar även oftas byte/reparation av metallparti runt dörr - portparti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45421131
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Nuts-kod: SE2
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Inom Kretslopp och vattens verksamhetsområde.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop för byte av dörr-och portparti. Antal dörr- och portpartier på årsbasis beräknas till cirka 20 enkla och 10 dubbla, Uppskattningen av volymen är ungefärlig och lämnas utan ansvarsförbindelse från köparen. Entreprenaderna omfattar även oftas byte/reparation av metallparti runt dörr - portparti.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-204593
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Då inga anbud inkom har upphandlingen avbrutits.

Visma annons: https://opic.com/id/afcdijzkqb

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019

Send til en kollega

0.153