23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.kalundborg.dk/buldervang

Indlevering af tilbud

Til
02.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
Kalundborg Kommune
casper.skaftved@kalundborg.dk

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(03.10.2019)
Atra arkitekter a/s

Ny integreret daginstitution i området Buldervang - totalrådgivning


Kalundborg Kommune

Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af en ny integreret institution med plads til op mod 63 børnehavebørn (3 grupper) og 26 vuggestuebørn (2 grupper) fordelt på ca. 950 m².

Arealet for den nye institution er beliggende på Lupinvej ved Klostermosen, 4400 Kalundborg.

Der skal etableres en ny adgangsvej og parkeringsplads i tilknytning til den nye børnehave, samt udformes tilhørende udearealer herunder legeplads, som samtidig skal kunne fungere som legeplads og mødested for lokalområdet.

Udformningen og tankerne for den nye institution skal være specifikt designet til det konkrete areal samtidig med, at det skal danne grundlag for et samlet koncept til kommende og fremtidige institutioner i Kalundborg Kommune.

Det er meget vigtigt, at bygningens rum og arealer – inde som ude – bliver så fleksible og multifunktionelle som muligt, så de understøtter hverdagen og i fremtiden vil kunne tilgodese ændringer i børnetal og pædagogisk fokus. Der skal derfor gives bud på og beskrives, hvordan institutionens rammer i fremtiden naturligt kan tilpasses et ændret behov i pædagogik og børnetal. Eksempelvis gennem tilbygning og/eller ombygning.

Der skal lægges vægt på, at den nye bygning udføres ud fra tanken om en høj arealoptimering således, at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt, uden overflødig spildplads.

Der skal bygges med stort fokus på økonomi både i forhold til anlægsomkostninger og fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i holdbare materialer med lav vedligeholdelse og integration af miljø- og energivenlige løsninger.

Option
Som option ønskes det, at der skal gives bud på hvilken betydning og forskel projektet og byggeriet i både pris og kvalitet vil få, såfremt dette:
a) DGNB certificeres
b) Opføres i bygningsklasse 2020
c) Svanemærkes

Projektet skal efterfølgende udbydes i hovedentreprise.
Annonceret 14. juni 2019 09:00:00 CEST
Deadline 2. august 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 85312100, 71210000, 71240000, 71250000, 71310000, 71510000, 71520000, 71530000, 71540000, 85312110
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://www.kalundborg.dk/buldervang

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Udvælgelsen sker på baggrund af en vurdering, hvor der bliver lagt vægt på:

At forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme.

At konceptet kan danne grundlag for kommende og fremtidige daginstitutioner i Kalundborg Kommune.

At bygningens rum og funktioner er fleksible og kan tilpasses fremtidige behov for børnetal og pædagogikker.

At der foreligger overvejelser for en fremtidig bæredygtig drift og vedligeholdelse af institutionen.

At byggeriet bliver af høj funktionel og byggeteknisk kvalitet.

At visionen for den nye daginstitution tager hånd om de ændrede brugermønstre og lader de pædagogiske funktioner suppleres af muligheder for andre kultur og fritidsaktiviteter, inde som ude.
Udvælgelseskriterier Minimumskravet til ansøgningen er som følge:

• A3-præsentationsmappe indeholdende:
o Hovedtegninger i relevant skalaforhold (Situationsplan, Plantegning(er), Snit og Opstalter)
o Oversigtstegning eller -fotografi af Klostermosen med den nye daginstitution indtegnet
o Rumlige illustrationer – inde som ude
o Arealoversigt med angivelse af rumstørrelser jvf. rumprogrammet samt et samlet bruttoareal
o Ramme tidsplan
o Beskrivelse og formidling af Vision og Koncept for løsning af opgaven, Arkitekturen herunder udformningen af bygning og udearealer samt de Konstruktive og Energimæssige principper/overvejelser.
• Referenceliste over sammenlignelige projekter (økonomisk og indholdsmæssigt), som ansøger har udført indenfor de seneste fem år, med angivelse af bygherre, opførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektets indhold og omfang. Maksimum fem og minimum tre referencer med motiveret valg herfor.
• CV(er) på relevant fagpersonale, samt organisationsdiagram for teamet
• Oplysning om ansøgers egenkapital de seneste tre afsluttede regnskabsår, eller så længe ansøger har eksisteret.

Alt ansøgningsmateriale skal pakkes og fremsendes som én sammenhængende pdf-fil.

Kontaktperson

Navn Casper Malmberg Skaftved
Telefon +45 59535265
E-mail casper.skaftved@kalundborg.dk

Ordregiver

Navn Kalundborg Kommune
Adresse Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
DK
Telefon +45 59534400
E-mail kalundborg@kalundborg.dk
WWW www.kalundborg.dk

Modtager af tilbud

Navn Kalundborg Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud casper.skaftved@kalundborg.dk

Send til en kollega

0.11