23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-275050
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.07.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

JCN Bolig A/S

Åbyen II - Rådgiverudbud af ingeniørydelse


JCN Bolig A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
JCN Bolig A/S
Viby
Danmark
E-mail: tc@jcn-bolig.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jcn-bolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/(TN382972)
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør på vegne af offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Åbyen II - Rådgiverudbud af ingeniørydelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2 bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende ingeniørydelsen til projektering af Åbyen II, Byggefelt B, almene boliger: 9 480 m2. Der er under dele af bebyggelsen etablereret kælder som projekteres under andet rådgiverforhold. Byggeriet udarbejdes i 5 hhv. 6 etager – på etage 5 og 6 udarbejdes tagterrasse for fælles ophold.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2 bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende ingeniørydelsen til projektering af Åbyen II, Byggefelt B, almene boliger: 9 480 m2. Der er under dele af bebyggelsen etablereret kælder, som projekteres under andet rådgiverforhold. Byggeriet udarbejdes i 5 hhv. 6 etager – på etage 5 og 6 udarbejdes tagterrasse for fælles ophold.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Erfaring med lignende byggeri / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Opgaven omfatter potentielt en option vedrørende: Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der må ikke foreligge udelukkelsesgrunde i henhold til ESPD del III.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(a) Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår.

(b) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(a) Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder et etagebyggeri med minimum 5 etager bestående af boliger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Tilbudssummer vil bliver offentliggjort på rib-softeware umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f. eks. Tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.121