23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.08.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mwmxivwcbw

Udbyder

Silkeborg Kommune

Delvis nedrivning, ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter


Silkeborg Kommune

Opgavebeskrivelse Silkeborg Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med en delvis nedrivning ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter med tilhørende udenoms arealer – parkering.
Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres et begrænset udbud med mulighed for forhandling og med forudgående prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 3 - 5 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Afgivelse af et koditiosmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Visionen for Fårvang Ældrecenter
Fårvang Ældrecenter - Det lokale ældrecenter og det naturlige valg som plejecenter og som samlingssted for de ældre borgere i lokalområdet.

Landsbytankegangen er omdrejningspunktet, hvor alle kender alle, og hvor der er omtanke for hinanden. Fårvang Ældrecenteret skal afspejle lokalområdet, hvor folk vil hinanden, og hvor der er rummelighed til alle. Mantraet er småt og godt, hvor der er fokus på hjemlighed, nærhed og hygge i trygge omgivelser. Ældrecenteret bliver fornyet, men fastholder fortsat charmen fra det gammeldags, så det bliver et sted, hvor du føler dig velkommen lige så snart du kommer indenfor – både som borger, pårørende og besøgende. Det er derfor vig-tigt, at man i indretningen tænker i varme farver og materialer, så huset ikke blot bliver nyt og hvidt. Fårvang Ældrecenter skal være et hjem frem for en institution. Med øje for at bi-beholde hjemligheden skal huset indrettes demensvenligt både ude og inde, så alle borgere trives.
Annonceret 11. juni 2019 15:00:00 CEST
Deadline 8. august 2019 14:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45000000, 45215213
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mwmxivwcbw

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Der henvises til Prækvalifikationsbetingelserne
Udvælgelseskriterier Hvis der er mere end 3 - 5 egnede ansøgere, foretager Silkeborg Kommune en udvælgelse af de 3 - 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.
Silkeborg Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:
• Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende indretning af demensvenlige ple-jecentre og servicearealer herunder både bolig og udearealer.

Kontaktperson

Navn Torben Østergaard
Telefon +45 30665186
E-mail ton@d-k2.dk

Ordregiver

Navn Silkeborg Kommune
Adresse Søvej 1
8600 Silkeborg
DK
Telefon +45 89701000
E-mail mf@silkeborg.dk
WWW http://www.silkeborgkommune.dk/

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mwmxivwcbw

 

Send til en kollega

0.202