23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-243385
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Upphandling av Geo- och miljötekniska tjänster


Stockholm Vatten AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 079-190939)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Cassandra Schön
E-post: cassandra.schon@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Geo- och miljötekniska tjänster

Referensnummer: Dnr: 18MB1492
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71313000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal avseende konsulttjänster av geo-och miljötekniska tjänster som förstärker beställaren i uppdrag/projekt som drivs av beställaren. Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av konsulter inom geo- och miljötekniska tjänster för att säkerställa beställarens kapacitet vad gäller miljö- och geotekniska utredningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 079-190939

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 03/12/2019
Ska det stå:
Datum: 10/12/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor. Se vidare i upphandlingsdokumenten.

Visma annons: https://opic.com/id/afdqpqnezv

Send til en kollega

0.094