23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-241042
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Säkerhetsdörrar


Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 085-204593)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
212000-1355
Box 123
Angered
424 23
Sverige
Kontaktperson: Anders Ekberg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsdörrar

Referensnummer: 19/9
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44421500
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop för byte av dörr-och portparti. Antal dörr- och portpartier på årsbasis beräknas till cirka 20 enkla och 10 dubbla, Uppskattningen av volymen är ungefärlig och lämnas utan ansvarsförbindelse från köparen. Entreprenaderna omfattar även oftas byte/reparation av metallparti runt dörr - portparti.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-204593

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 17/06/2019
Ska det stå:
Datum: 28/06/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.17