23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232926
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Värmdö kommun

Ramavtal VA-anläggningar i samverkan


Värmdö kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Värmdö kommun
212000-0035
Skogsbovägen 9-11
Gustavsberg
134 81
Sverige
Telefon: +46 700075138
E-post: katarina.hamilton@varmdo.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varmdo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varmdo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45058
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varmdo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45058
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal VA-anläggningar i samverkan

Referensnummer: 2018TEN/0706
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232100
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Detta ramavtal omfattar tre möjliga huvuddelar som beskrivs nedan. Beräknad årlig avropsvolym för detta avtal är 100 000 000 SEK. Maximalt avtalsvärde är 1 000 000 000 SEK.

1. Vattentorn

Ett nytt vattentorn kommer att anläggas mellan Hemmesta och Hagaberg.

2. Överföringsledningar och gc-väg

Sträckorna nedan är exempel på kommande projekt. Det finns även andra sträckor på Värmdö där det planeras för gc-väg med överföringsledningar.

• GC-väg på sträckan Lagnövägen/Skeviksvägen fram till Norra Lagnö, med överföringsledningar

• Sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Östra Älvsala till Strömma

• Sjöförlagd vattenledning mellan Nacka och Värmdö Kommun

3. PFO Prioriterade FörändringsOmråden

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232100
45232400
44160000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE1
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Värmdö kommun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Detta ramavtal omfattar tre möjliga huvuddelar som beskrivs nedan. Beräknad årlig avropsvolym för detta avtal är 100 000 000 SEK. Maximalt avtalsvärde är 1 000 000 000 SEK.

1. Vattentorn

Ett nytt vattentorn kommer att anläggas mellan Hemmesta och Hagaberg.

2. Överföringsledningar och gc-väg

Sträckorna nedan är exempel på kommande projekt. Det finns även andra sträckor på Värmdö där det planeras för gc-väg med överföringsledningar.

• GC-väg på sträckan Lagnövägen/Skeviksvägen fram till Norra Lagnö, med överföringsledningar

• Sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Östra Älvsala till Strömma

• Sjöförlagd vattenledning mellan Nacka och Värmdö Kommun

3. PFO Prioriterade FörändringsOmråden

Områdena nedan är exempel på möjliga kommande PFO-områden. Dessa områden är tänkta att ingå men kan komma att bytas ut mot likvärdiga områden, om tidplanen förskjuts på grund av till exempel försenad detaljplan.

• Norra Lagnö

• Östra Älvsala B1

• Norra Älvsala 1 och 2, B3 resp. B5

• Västra Älvsala B4

• Björkvik B6

• Fagerdala B7

• Bullandö B8

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/06/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.094