23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232786
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statens fastighetsverk

Upphandling av fastighetsdrift gällande Linköpings slott och residens


Statens fastighetsverk

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 062-144351)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Statens fastighetsverk
202100-4474
Box 2263
Stockholm
103 16
Sverige
Kontaktperson: Lars Lidström
E-post: lars.lidstrom@sfv.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sfv.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av fastighetsdrift gällande Linköpings slott och residens

Referensnummer: 0495/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98341130
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende SFV:s fastigheter i Linköping Residens samt Slott.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-144351

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 20/08/2019
Ska det stå:
Datum: 24/08/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.121