23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225607
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Sønderborg Kommune

Vindere

Valgt bygherrerådgiver

(15.05.2019)
ZENI Arkitekter A/S
Aabenraa

Bygherrerådgivning


Sønderborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune
29189773
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Mads Kirkelund
Telefon: +45 27905810
E-mail: makl@sonderborg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sonderborgkommune.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygherrerådgivning i forbindelse med den ordregivende myndigheds opførelse i totalentreprise af ny børneinstitution på Ny Møllegade i Sønderborg.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 605 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den ordregivende myndighed har til hensigt at indgå kontrakt med ZENI Arkitekter A/S om bygherrerådgivning i forbindelse med den ordregivende myndigheds opførelse af en ny børneinstitution på Ny Møllegade i Sønderborg. Kontrakten med ZENI Arkitekter A/S' omfang vil bestå i almindelig bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af totalentrepriseprojektet, som defineret og afgrænset i Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, 2013, udgivet af Fri, Danske Ark og Bygherreforeningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Kontrakten har en værdi, der er lavere end den relevante tærskelværdi for offentlig indkøb af tjenesteydelseskontrakter, jf. udbudslovens § 6. ZENI Arkitekter A/S har i juli 2018 udarbejdet en foreløbig projektundersøgelse til brug for ordregivers beslutningsgrundlag vedrørende projektet. Det er ordregivers opfattelse, at værdien på 26 600 DKK af denne aftale ikke skal sammenlægges med værdien af den kontrakt om bygherrerådgivning, som ordregiver agter at tildele ZENI Arkitekter A/S, da disse aftaler ikke har en sådan tidsmæssig eller funktionel sammenhæng, som kræves efter udbudslovens § 8, stk. 1. Det er tillige ordregivers opfattelse, at værdien af den kontrakt om bygherrerådgivning, som ordregiver agter at tildele ZENI Arkitekter A/S ikke skal sammenlægges med værdien af den totalentreprisekontrakt, som ordregiver har til hensigt at udbyde, idet denne kontrakt samlet set har karakter af en bygge- og anlægskontrakt, hvorfor værdien af ydelserne ikke skal sammenlægges, jf. udbudslovens § 8, stk. 1. Den samlede værdi af bygherrerådgivningsaftalen skønnes herefter at være under tærskelværdierne for udbud omfattet af udbudslovens afsnit II.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/02/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
ZENI Arkitekter A/S
24220389
Aabenraa
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 605 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

Send til en kollega

0.145