23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.07.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/956afbbc-d675-416d-8f19-a07da3764588/homepage

Udbyder

Esbjerg Kommune

Supercykelstibro over Esbjerg Banegård


Esbjerg Kommune

Opgavebeskrivelse Esbjerg Kommune ønsker at etablere en stibro over banearealet ved Esbjerg Banegård. Projektet er en del af et større supercykelstiprojekt, hvor der etableres cykelstiforbindelse fra Esbjerg Centrum til Østbyen, der er en del af Esbjerg Kommunes vision om at binde byen sammen i en øst-vest gående akse. Super-cykelstiprojektet vil fremme fremkommeligheden og trafiksikkerheden for bløde trafikanter og dermed bidrage positivt til udviklingen i Esbjerg Kommune. I dag kan der kun ske krydsning af banearealet ved Frodesgade nord for banegården og ved Borgergade syd for banegården. Esbjerg Kommune ønsker i fremtiden at flytte de bløde trafikanter til Baggesens Allé, hvor supercykelstiforbindelsen etableres og i den forbindelse er der behov for en ny stiforbindelse over banearealet i umiddelbar nærhed hertil.
Projektet omfatter i hovedtræk 6 delelementer:
1. Rullerampe
2. Tilslutningsfag mod vest
3. Hovedfag
4. Tilslutningsfag mod øst
5. Rampe
6. Parkeringsplads øst
Annonceret 14. maj 2019 13:28:16 CEST
Deadline 1. juli 2019 14:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45000000, 45221000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 18 000 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/956afbbc-d675-416d-8f19-a07da3764588/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier 1
Udvælgelseskriterier Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:
-Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på DKK 50 mio. for de seneste tre disponible regnskabsår.
-Tilbudsgiver skal mindst have en soliditetsgrad på 12 % i det seneste disponible regnskabsår.
Mindstekrav til teknisk og faglig formåen:
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte stålbroer med en samlet længde på minimum 20 meter indenfor de seneste 3 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte broer over jernbane i drift, der har været underlagt Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975" indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte kranløft af brokonstruktioner eller tilsvarende på minimum 100 ton indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver (eller dennes underentreprenør) skal være godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. Ansøgning om godkendelse kan hentes på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for områderne projektledelse, stålarbejder, samt betonarbejder, der godtgør min. 5 års relevant erfaring fra lignende opgaver. Lignende opgaver omfatter her nyanlæg af broer for Vejdirektoratet, Banedanmark eller nyanlæg af broer med et spænd på mindst 25 m indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for SR-ledelse der godtgør min. 5 års relevant erfaring med SR-ledelse ved renovering eller nyanlæg af broer omfattet af Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975".

Kontaktperson

Navn Steen Nielsen
Telefon +45 56401762
E-mail skn@cowi.com

Ordregiver

Navn Esbjerg Kommune
Adresse Frodesgade 30
6700 Esbjerg
DK
Telefon +46 76161616
E-mail tohes@esbjergkommune.dk
WWW www.esbjergkommune.dk

Send til en kollega

0.08