23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-223456
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.dfp.planroom.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.dfp.planroom.dk

Udbyder

DFP A.m.b.a

Detailprojektering, levering og idriftsættelse af 15 MW luft-vand varmepumpeanlæg inkl. bygning for Svendborg Fjernvarme


DFP A.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
DFP A.m.b.a
Dansk
Merkurvej 7
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: DFP A.m.b.a.
Telefon: +45 24824320 / 29723318
E-mail: jri@dfp.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://dfp.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.dfp.planroom.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.dfp.planroom.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation af tilbudsgivere for detailprojektering, levering og idriftsættelse af 15 MW luft-vand varmepumpeanlæg inkl. bygning for Svendborg Fjernvarme.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af komplet 15 MW luft-vand varmepumpeanlæg inkl. ca. 500 m2 nybygning til maskininstallationer. Anlægget indgår som grundlastenhed efter Svendborg Kraftvarme (affaldsforbrænding) i Svendborg Fjernvarmes varmeproduktion.

Leverancen skal indeholde detailprojektering, levering og idriftsættelse af det samlede varmepumpe- og bygningsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232142
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverancen omfatter detailprojektering, levering og idriftsættelse af 15 MW luft-vand varmepumpeanlæg med tilhørende bygningsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 92 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Svendborg Fjernvarme vil udvælge mellem 3 og 6 firmaer til afgivelse af tilbud på opgaven. Antallet af firmaer fastlægges når prækvalifikationsmaterialet er vurderet, efter de kriterier der er angivet i afsnit III.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Sammen med prækvalifikations materialet skal afleveres udfyldt ESPD-erklæring,

— Virksomheden skal oplyse den samlede omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår,

— Virksomheden skal have en positiv egenkapital over de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Reference liste for tilsvarende luft-vand varmepumpeanlæg anlæg der er påbegyndt og de seneste 5 år,

— Reference liste for øvrige typer af energianlæg,

— Virksomheden skal dokumentere og beskrive sin arbejds-, miljø-, social og sundhedspolitik,

— Virksomheden skal dokumentere og beskrive sin lærlingepolitik, og at der bliver lærlinge involveret i projektet.

Reference listen skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven herunder om anlægget er leveret som total- eller hovedentreprise eller om det kun er delelementer af anlægget der er leveret. Herudover skal reference listen indeholde oplysninger om den samlede anlægsudgift og den samlede anlægsperiode.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse (anfordringsgaranti) for forudbetalinger

Sikkerhedsstillelse iht. ABT93 SB 6.4

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.185