23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 080-192438
Offentliggjort
24.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Länsstyrelsen i Västmanlands Län

Upphandling av Skogsbrandsbevakning med flyg i Västmanland län


Länsstyrelsen i Västmanlands Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Västmanlands Län
202100-2411
Västra Ringvägen 1
Västerås
721 86
Sverige
Kontaktperson: Patrik Nordin
E-post: patrik.nordin@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Skogsbrandsbevakning med flyg i Västmanland län

Referensnummer: 452-4901-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
75251110
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Länsstyrelsen i Västmanlands län inbjuder till anbudsgivning avseende upphandling av Skogsbrandbevakning med flyg i Västmanlands län.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60440000
60442000
60445000
71317000
71317100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen i Västmanlands län inbjuder till anbudsgivning avseende upphandling av Skogsbrandbevakning med flyg i Västmanlands län.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-569183
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
VÄSTERÅS FLYGKLUBB
878000-5479
Flygplatsen Johannisberg
Västerås
725 91
Sverige
E-post: ahlfors@boneline.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress: http://vfk.nu

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019

Send til en kollega

0.114