23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 079-190940
Offentliggjort
23.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

SVENSKA KRAFTNÄT

Svk 2018/1225 Omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull


SVENSKA KRAFTNÄT

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
SVENSKA KRAFTNÄT
202100-4284
Sturegatan 1
Sundbyberg
172 24
Sverige
Telefon: +46 708580858
E-post: Carin.Kihlstrom@svk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/svk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44443
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/svk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44443
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Elöverföring

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1225 Omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull

Referensnummer: Svk 2018/1225
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90742000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Svenska kraftnät ska bygga en tunnel för elkablar mellan Anneberg, Danderyds kommun, och Skanstull, Stockholms kommun. Enligt gällande tidsplan kommer entreprenadarbeten för Anneberg-Skanstull att utföras under andra halvan av 2019 till 2023. Inför starten av entreprenadarbetena är Svenska kraftnät i behov av en mät- och besiktningsorganisation som har som uppdrag att övervaka projektets omgivningspåverkan från tunnelborrning, mark- och sprängningsarbeten, m.m. Upphandlingens syfte är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla hela denna organisation.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90742000
71313200
71313100
45323000
44112600
38434300
38434200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Svenska kraftnät ska bygga en tunnel för elkablar mellan Anneberg, Danderyds kommun, och Skanstull, Stockholms kommun. Enligt gällande tidsplan kommer entreprenadarbeten för Anneberg-Skanstull att utföras under andra halvan av 2019 till 2023. Inför starten av entreprenadarbetena är Svenska kraftnät i behov av en mät- och besiktningsorganisation som har som uppdrag att övervaka projektets omgivningspåverkan från tunnelborrning, mark- och sprängningsarbeten, m.m. Upphandlingens syfte är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla hela denna organisation.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/09/2019
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option på förlängning om projektet blir försenat.

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
högsta antal: 10
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Referensuppdrag

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 30/06/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/04/2019

Send til en kollega

0.102