23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-183476
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.05.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236992&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

3) Bornholm Hospital og Amager Hospital, udvalgte psykiatriske enheder, Regionshuset, Apoteket

(18.11.2019)
Dansk Energi Management A/S
Vestre Kongevej 4A
8260 Viby J

1) Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital

(18.11.2019)
Rambøll Danmark
Hannemans Allé 53
2300 København S

2) Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup

(18.11.2019)
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
Telefon: +45 38665824
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236992&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236992&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Region Hovedstadens begrænsede udbud af rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025

 

Sagsnr.: 19024471
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstadens begrænsede udbud af rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1. Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71600000
71621000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører Region Hovedstadens begrænsede udbud af rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed og samtidig ikke er udelukkede fra at deltage i udbuddet, udvælges de 6 ansøgere, der er bedst egnede, idet det vægtes positivt, at Ansøger har:

(a) Erfaring med udførelse af rådgivningsopgaver omfattende energikortlægning/screening af en større bygningsmasse, analyse og potentiale beregninger for en større ejendomsportefølje af ejendomme i drift.

(b) Erfaring med udførelse af programmering/projektering af energirenovering af komplekse eller større tekniske anlæg, hvor energirenoveringen er udbudt til udførelse, idet det vægter yderligere positivt, hvis ansøger har udbudt energirenoveringen som funktionsudbud.

(c) Erfaring med ESCO-projekter eller projekter i tidlig totalentreprise, hvor et tæt samarbejde om projeteringen med ESCO leverandøren/entreprenøren har været en del af opgaven.

(d) Erfaring med udførelse af opgaver på hospitaler eller tilsvarende store ejendomme indeholdende komplekse elller større tekniske anlæg, der sideløben alle punkterne behøver ikke at være repræsenteret i samme reference, men den enkelte reference skal indeholde mindst ét af punkterne fra (a) til (d). Den enkelte reference vægtes højere jo flere af punkterne, der indgår i referencen. Ved udvælgelsen vil punkt (a) til (c) indbyrdes have samme vægtning, mens punkterne (a) til (c) vil vægte tungere end punktet (d).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Projektet er delvis finansieret af EU-midler

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2. Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71600000
71621000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører Region Hovedstadens begrænsede udbud af rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed og samtidig ikke er udelukkede fra at deltage i udbuddet, udvælges de 6 ansøgere, der er bedst egnede, idet det vægtes positivt, at ansøger har:

(a) Erfaring med udførelse af rådgivningsopgaver omfattende energikortlægning/screening af en større bygningsmasse, analyse og potentiale beregninger for en større ejendomsportefølje af ejendomme i drift.

(b) Erfaring med udførelse af programmering/projektering af energirenovering af komplekse eller større tekniske anlæg, hvor energirenoveringen er udbudt til udførelse, idet det vægter yderligere positivt, hvis ansøger har udbudt energirenoveringen som funktionsudbud.

(c) Erfaring med ESCO-projekter eller projekter i tidlig totalentreprise, hvor et tæt samarbejde om projeteringen med ESCO leverandøren/entreprenøren har været en del af opgaven.

(d) Erfaring med udførelse af opgaver på hospitaler eller tilsvarende store ejendomme indeholdende komplekse elller større tekniske anlæg, der sideløben alle punkterne behøver ikke at være repræsenteret i samme reference, men den enkelte reference skal indeholde mindst ét af punkterne fra (a) til (d). Den enkelte reference vægtes højere jo flere af punkterne, der indgår i referencen. Ved udvælgelsen vil punkt (a) til (c) indbyrdes have samme vægtning, mens punkterne (a) til (c) vil vægte tungere end punktet (d).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Projektet er delvis finansieret af EU-midler

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

3. Bornholm Hospital og Amager Hospital, udvalgte psykiatriske enheder, Regionshuset, Apoteket

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71600000
71621000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører Region Hovedstadens begrænsede udbud af rammeaftaler om Totalrådgivning – Energieffektiviseringer relateret til Energiprogram 2025.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed og samtidig ikke er udelukkede fra at deltage i udbuddet, udvælges de 6 ansøgere, der er bedst egnede, idet det vægtes positivt, at Ansøger har:

(a) Erfaring med udførelse af rådgivningsopgaver omfattende energikortlægning/screening af en større bygningsmasse, analyse og potentiale beregninger for en større ejendomsportefølje af ejendomme i drift.

(b) Erfaring med udførelse af programmering/projektering af energirenovering af komplekse eller større tekniske anlæg, hvor energirenoveringen er udbudt til udførelse, idet det vægter yderligere positivt, hvis ansøger har udbudt energirenoveringen som funktionsudbud.

(c) Erfaring med ESCO-projekter eller projekter i tidlig totalentreprise, hvor et tæt samarbejde om projeteringen med ESCO leverandøren/ntreprenøren har været en del af opgaven.

(d) Erfaring med udførelse af opgaver på hospitaler eller tilsvarende store ejendomme indeholdende komplekse elller større tekniske anlæg, der sideløben alle punkterne behøver ikke at være repræsenteret i samme reference, men den enkelte reference skal indeholde mindst ét af punkterne fra (a) til (d). Den enkelte reference vægtes højere jo flere af punkterne, der indgår i referencen. Ved udvælgelsen vil punkt (a) til (c) indbyrdes have samme vægtning, mens punkterne (a) til (c) vil vægte tungere end punktet (d).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Projektet er delvist finansieret af EU-midler

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

A. Omsætning:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Samlet årsomsætning” oplyse Ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

B. Soliditetsgrad:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad angives i procent og beregnes som:

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100/ Aktiver.

C. Likviditetsgrad:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers likviditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Likviditetsgrad angives i procent og beregnes som:

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ kortfristet gæld.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK ekskl. Moms over de seneste 3 regnskabsår.

- Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15% over de seneste 3 regnskabsår,

- Ansøger skal have en gennemsnitlig likviditetsgrad på mindst 120% over de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som er afsluttede eller igangværende i de seneste 5 år før fristen for anmodning om prækvalifikation – idet dette vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til konkurrencesituationen – med angivelse af:

(a) Entreprisesum og rådgiverhonorar.

(b) Udførelsesperiode inkl. aflevering.

(c) Bygherre og kontaktperson hos bygherre.

(d) Ansøgers rolle.

(e) Beskrivelse af opgaven. Følgende bør angives:

1) Leverede ydelser i opgaven;

2) Entrepriseform i udførelsesfasen;

3) Om bygningsmassen bestod af nybyggeri eller eksisterende bygninger;

4) Bygningsmassens størrelse i m2;

5) Type af byggeri (anvendelse).

Eu-supply.com Page 6 of 8

https://eu.eu-supply.com/ctm/Publication/TedS09/F02Contract/181987/10/33994 15-04-2019

III.2)

IV.1)

IV.1.1)

IV.1.3)

IV.1.8)

IV.2)

IV.2.2)

IV.2.4)

6) I hvilken fase opgaven er i fx opstart, projektering, udførelse, afsluttet;

7) Yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre.

Med ”betydeligste sammenlignelige opgaver” menes referencer indenfor

ESCO eller andre projekter, der omfatter rådgivning vedrørende energikortlægning/energiscreening, analyse, potentialeberegning og programmering af energitiltag identificeret på større ejendoms-porteføljer i drift (en større bygningsmasse målt i areal) samt referencer, der vedrører programmering/projektering af energirenovering af komplekse eller større tekniske anlæg, hvor energirenoveringen er udbudt til udførelse.

Der må maksimalt angives 8 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer ud over de første8 angivne vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i ansøgningen som særskilt bilag og i ESPD’et under Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” blot henvise til vedlagte referenceliste.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal afleveres mindst én reference, som dækker:

Rådgivningsopgaver, der omfatter energikortlægning/energiscreening, analyse og potentiale beregninger for større ejendomsporteføljer i drift.

Der skal afleveres mindst én reference, som dækker:

Programmering/projektering af energirenovering af komplekse eller større tekniske anlæg i drift, hvor energirenoveringen er udbudt til endelig udførelse.

De anførte minimumskrav kan dækkes af en eller flere referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/02/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Intet mæglingsorgan i DK
xx
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2019

Send til en kollega

0.11