23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-179459
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

Vindere

Valgt leverandør

(16.04.2019)
Liebherr-Danmark ApS
Marsalle 38 A
8700 Horsens

Opdateringer

Rettelse
(24.04.2019)

II.1.4
I stedet for:
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn ("Esbjerg Havn") har i dag en 4-linet havnemobilkran afmærket Liebherr (type LHM500) med en løftekapacitet på 140 tons. Som led i en havneudvidelse har Lindøbehov for at anskaffe en ny havnemobilkran. Den nye kran skal isoleret set kunne løfte 308 tons og i samløft med den eksisterende kran kunne løfte 448 tons. Dette forudsætter, at den nye kran kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, idet det ellers kun vil være i overensstemmelse med gældende AT-meddelelse (nr. 2.02.3) at udnytte 75% af kranernes respektive løftekapacitet. Da det alene er en Liebherr-kran, der kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, er det af tekniske/rettighedsmæssige årsager kun den eksisterende leverandør, der kan opfylde Esbjerg Havn' behov.
Læses:
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn ("Esbjerg Havn") har i dag en 4-linet havnemobilkran af mærket Liebherr (type LHM500) med en løftekapacitet på 140 tons. Den nye kran skal isoleret set kunne løfte 308 tons og i samløft med den eksisterende kran kunne løfte 448 tons. Dette forudsætter, at den nye kran kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, idet det ellers kun vil være i overensstemmelse med gældende AT-meddelelse (nr. 2.02.3) at udnytte 75% af kranernes respektive løftekapacitet. Da det alene er en Liebherr-kran, der kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, er det af tekniske / rettighedsmæssige årsager kun den eksisterende leverandør, der kan opfylde Esbjerg Havn' behov.

Esbjerg Havn' køb af havnemobilkran (type LHM 800) til sammenkobling med eksisterende kran fra Liebherr


Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn
27054692
Hulvejen 1
Esbjerg
6701
Danmark
Kontaktperson: Jesper Jørgensen
Telefon: +45 51507235
E-mail: jej@portesbjerg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.portesbjerg.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.portesbjerg.dk

I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Esbjerg Havn' køb af havnemobilkran (type LHM 800) til sammenkobling med eksisterende kran fra Liebherr

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34931000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn ("Esbjerg Havn") har i dag en 4-linet havnemobilkran af mærket Liebherr (type LHM500) med en løftekapacitet på 140 tons. Som led i en havneudvidelse har Lindø behov for at anskaffe en ny havnemobilkran. Den nye kran skal isoleret set kunne løfte 308 tons og i samløft med den eksisterende krankunne løfte 448 tons. Dette forudsætter, at den nye kran kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, idet det ellers kun vil være i overensstemmelse med gældende AT-meddelelse (nr. 2.02.3) at udnytte 75% af kranernes respektive løftekapacitet. Da det alene er en Liebherr-kran, der kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, er det af tekniske/ rettighedsmæssige årsager kun den eksisterende leverandør, der kan opfylde Esbjerg Havn' behov.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34931000
42414110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til beskrivelsen i afsnit II.1.4) ovenfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Beslutning om kontrakttildeling er med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Det er - som følge af tekniske/ rettighedsmæssige årsager — kun leverandøren af det eksisterende kran af mærket Liebherr (type LHM 500), der kan levere den krantype, som er påkrævet til elektronisk sammenkobling med den eksisterende kran.

Den nye kran skal isoleret set kunne løfte 308 tons og i samløft med den eksisterende kran kunne løfte 448 tons.

Dette forudsætter, at den nye kran kan sammenkobles elektronisk med den eksisterende kran fra Liebherr, idet det ellers kun vil være i overensstemmelse med gældende AT-meddelelse (nr. 2.02.3) at udnytte 75% af kranernes respektive løftekapacitet.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Liebherr-Danmark ApS
34079404
Marsalle 38 A
Horsens
8700
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 500 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 500 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til § 7, stk. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer) hvoraf fremgår, at:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.103