23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-179362
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.05.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/103755133.aspx

Udbyder

N1 A/S

Vindere

Delaftale 2 - 60/10 kV transformere

(12.08.2019)
Hans Følsgaard A/S
Ellemosen 4
8680 Ry

Delaftale 1 - 60/20 kV transformere

(12.08.2019)
Hans Følsgaard A/S
Ellemosen 4
8680 Ry

EU-udbud på 60/20 kV og 60/10 kV transformere


N1 A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
N1 A/S
28331878
Juelstrupparken 16
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard
Telefon: +45 99369958
E-mail: chvla@n1.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103755133.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://n1.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103755133.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103755133.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud på 60/20 kV og 60/10 kV transformere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har behov for anskaffelse af 2 stk. 60/20 kV og 5 stk. 60/10 kV transformere fordelt på 2 delaftaler. Transformerne og krav hertil er nærmere beskrevet i Bilag 1 Kravspecifikation.

Tryk her https://permalink.mercell.com/103755133.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - 60/20 kV transformer

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anskaffelse af 2 stk. 20/25 MVA, 60/20 kV transformere til Sdr. Tranders og Klarup til levering den 1.5.2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 22/07/2019
Slut: 01/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 Ansøgere pr. delaftale opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 Ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at levere den udbudte Ydelse.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven vil Ordregiver lægge størst vægt på følgende:

Delaftale 1:

De Ansøgere der har angivet referencer med levering og montering af samme type 60 (50) kV transformere som de udbudte. Sekundært lægges vægt på referencer med størst antal leverende transformere pr. reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - 60/10 kV transformer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for leverance og montage af:

- 1 stk. 20/25 MVA, 60/10 kV transformer (Holbæk),

- 1 stk. 20/25 MVA, 60/10 kV transformer (Nørbæk),

- 1 stk. 25/31,5 MVA, 60/10 kV transformer (Harridslev).

Til levering tidligst den 15.11.2019 og senest den 1.5.020.

Ordregiver kan som option beslutte at bestille følgende:

- 1 stk. 25/31,5 MVA, 60/10 kV transformer (Vildbjerg),

- 1 stk. 16/20 MVA, 60/10 kV transformer (Vildbjerg).

Til levering tidligst den 15.11.2019 og senest den 1.5.2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 22/07/2019
Slut: 01/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 Ansøgere pr. delaftale opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 Ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at levere den udbudte Ydelse.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven vil Ordregiver lægge størst vægt på følgende:

Delaftale 2:

De Ansøgere der har angivet referencer med levering og montering af samme type 60 (50) kV transformere som de udbudte. Sekundært lægges vægt på referencer med størst antal leverende transformere pr. reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan som option beslutte at bestille følgende:

- 1 stk. 25/31,5 MVA, 60/10 kV transformer (Vildbjerg),

- 1 stk. 16/20 MVA, 60/10 kV transformer (Vildbjerg).

Til levering tidligst den 15.11.2019 og senest den 1.5.2020.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende:

- Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1:

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en soliditetsgrad på 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på mindst 5 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK på tingsskade. Ansøger skal oplyse forsikret beløb.

Delaftale 2:

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en soliditetsgrad på 20% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på mindst 5 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK på tingsskade. Ansøger skal oplyse forsikret beløb.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Delaftale 1:

- Ansøger skal påvise relevante referencer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste leverancer af 60 (50) kV transformere, som er tilsvarende de udbudte, til det skandinaviske marked og/eller markeder svarende til skandinavisk klima.

Delaftale 2:

- Ansøger skal påvise relevante referencer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste leverancer af 60 (50) kV transformere, som er tilsvarende de udbudte, til det skandinaviske marked og/eller markeder svarende til skandinavisk klima,

- Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig kapacitet:

- - Årstal eller periode for levering og montering af Ydelsen;

- - Beskrivelse af Ydelsen, herunder antal pr. år;

- - Modtager af Ydelsen.

- Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 nyeste referencer i anmodningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Delaftale 1: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste leverancer af 60 (50) kV transformere, som er tilsvarende de udbudte, til det skandinaviske marked og/eller markeder svarende til skandinavisk klima,

- Delaftale 2: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste leverancer af 60 (50) kV transformere, som er tilsvarende de udbudte, til det skandinaviske marked og/eller markeder svarende til skandinavisk klima.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 Ansøgere pr. delaftale opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 Ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at levere den udbudte Ydelse.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven vil Ordregiver lægge størst vægt på følgende:

- Delaftale 1: De Ansøgere der har angivet referencer med levering og montering af samme type 60 (50) kV transformere som de udbudte. Sekundært lægges vægt på referencer med størst antal leverende transformere pr. reference,

- Delaftale 2: De Ansøgere der har angivet referencer med levering og montering af samme type 60 (50) kV transformere som de udbudte. Sekundært lægges vægt på referencer med størst antal leverende transformere pr. reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis Ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lign., skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud. Baserer en Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal Ansøgeren vedlægge en støtteerklæring (se vedlagte dokument) eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell A/S. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og Tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, herunder produktdatablade eller lignende må dog gerne være på engelsk eller tysk, såfremt original-dokumentationen ikke foreligger på dansk. Ordregiver kan anmode Tilbudsgiver om oversættelse af dokumentation samt bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for Tilbudsgivers regning. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell A/S.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.105