23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://kaai.ajoursystem.dk/tender

Indlevering af tilbud

Til
06.05.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Rebild Kommune

Børnehaven Skovhuset, Støvring


Rebild Kommune

Opgavebeskrivelse UDBUD
Rebild kommune har besluttet at børnehaven Skovhuset skal udvides. Dette projekt omhandler en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.
P-pladsen skal udvides, og der skal laves ny belægning rundt om den fremtidige bygning.
Børnehaven skovhuset udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Den eksisterende institution er på 351 m². Der skal laves en samlet tilbygningen på 388 m².
Tilbygningen skal opføres i betonelementer som isoleres og beklædes med træ udv.
I forbindelse med ombygningen skal der laves nyt tagkonstruktion i det midterste samlingsrum. Her er i dag et pyramidetag, her skal hele tagkonstruktionen udskiftes til en tagkonstruktion med bjælkespær, og kiprem. Tagbeklædningen hele bygningen skal udskiftes, til en beklædning med brædder beklædt med tagpap.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som element byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres med spær, som beklædes med brædder og tagpap.
Gulve udføres som betongulve med linoleums- og vinylgulve.
Adgangsvej og udeophold udføres med betonbelægningssten og asfalt.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER

A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D Gulventreprisen
D.1 Gulvarbejde

E VVS-entreprisen
E.1 VVS- arbejde

F Ventilationsentreprisen
F.1 Ventilationsarbejde

G El- og hvidevareentreprisen
G.1 El- arbejde
G.2 Hårde hvidevareleverance

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via kaai.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er tilgængelig fra den 06.05.2019

LICITATION
Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være primo juli 2019 til april 2020.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Mette Jensen
meje@rebild.dk
tlf. 40 27 79 81
Annonceret 15. april 2019 11:00:00 CEST
Deadline 6. maj 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45214100
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale kaai.ajoursystem.dk/tender

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Mette Jensen
Telefon +45 40277981
E-mail meje@rebild.dk

Ordregiver

Navn Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530 Støvring
DK
Telefon +45 41776257
E-mail moan@rebild.dk
WWW www.rebild.dk

Send til en kollega

0.094