23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176647
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Aneby Miljö & Vatten AB

Va-ledningar Vireda-Hultrum


Aneby Miljö & Vatten AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 068-161005)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Aneby Miljö & Vatten AB
556621-6650
Box 25
Aneby
578 21
Sverige
Kontaktperson: Jan-Erik Lönn
E-post: jan-erik.lonn@aneby.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.amaq.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Va-ledningar Vireda-Hultrum

Referensnummer: 19/3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vireda och Hultrum i Aneby kommun

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-161005

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 15/04/2019
Ska det stå:
Datum: 03/06/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 15/01/2020
Ska det stå:
Datum: 02/06/2020
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 08/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 25/07/2019
Ska det stå:
Datum: 08/08/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.147