23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-175435
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/103984581.aspx

Udbyder

SamAqua

Vindere

Del 7 - FFV Spildevand - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

(13.06.2019)
Miljøservice A/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Del 4 - Vand & Affald Svendborg. Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

(13.06.2019)
Hede Danmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Del 2 - Fredericia Spildevand - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

(13.06.2019)
Hede Danmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Del 1- Langeland Forsyning - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

(13.06.2019)
Miljøservice A/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Del 5 - Provas - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet

(24.06.2019)
Hede Danmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Del 8 - Assens Spildevand - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet

(24.06.2019)
Miljøservice A/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Del 6 - BlueKolding - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet

(24.06.2019)
Hede Danmark A/S
Klostermarken 12
Viborg

Del 3 - VandCenter Syd - Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet

(24.06.2019)
Hede Danmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

EU-udbud bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
Telefon: +45 51671084
E-mail: bjpe@ffv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103984581.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103984581.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103984581.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513900
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Afhentning, bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 8
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

1) Laveste pris på den enkelte delaftale,

Eller

2) Laveste pris på summen af alle delaftaler.

Hvis én tilbudsgiver afgiver en samlet rabatpris på alle 8 delkontrakter, og denne pris samlet er den laveste pris, tildeles denne tilbudsgiver alle 8 rammeaftaler, uanset at denne ikke har afgivet laveste pris på alle delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 1 Langeland Forsyning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600
90513700
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 2 Fredericia Spildevand

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 3 Vand Center Syd

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 4 Vand & Affald Svendborg

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 5 Provas

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 6 BlueKolding

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 7 FFV Spildevand

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet

Bemærk! Option på KSA Ringe.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Del 7 FFV Spildevand, KSA Ringe. Der er endnu ikke taget endelig beslutning om tømningsbehovet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Del 8 Assens Spildevand

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Behandling af slam fra diverse renseanlæg i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Estimerede mængder og betingelser se udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om gyldig forsikringspolice, som kan fremlægges senest ved kontraktstart. Der er tale om en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Minimum positiv egenkapital/soliditetgrad,

- Ingen forfalden gæld til det offentlige,

- Gyldig forsikringspolice.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige leveringer, der er udført, inden for de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancer og angivelse af kontaktperson. Fortrykt formular findes som bilag 3.

Fremsend virksomhedsbeskrivelse, som blandt andet skal indeholde oplysninger om virksomhedens selskabsform, organisatoriske opbygning, kontaktpersoners branchekendskab samt i hvilket omfang tilbudsgiver agter at benytte underleverandører for at udføre opgaven.

Dokumentation på ISO 9001 certificering eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Positive referencer

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Åbnes elektronisk efter tilbudsfristen. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen, men kan få oplysninger om antallet af tilbud samt hvilke firmaer, der har afgivet tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Eventuel besigtigelse af renseanlæggene efter aftale i perioden 15. april til 1.5.2019.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2019

Send til en kollega

0.109