23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 063-147848
Offentliggjort
29.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235273&B=HMN

Udbyder

HMN Naturgas I/S

Vedligehold af grønne områder


HMN Naturgas I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HMN Naturgas I/S
32505821
Gladsaxe Ringvej 11
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Lars Hebsgaard
Telefon: +45 41380049
E-mail: lahe@implement.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235273&B=HMN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235273&B=HMN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af aftale for vedligehold af grønne områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af aftale for vedligehold af grønne områder. Aftalens ydelser omfatter pleje af grønne arealer og belægninger på M/R- og D/R-stationer, kompressorstationer og ventilgrupper.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af vedligehold af grønne områder Vest

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af vedligehold af grønne områder. Aftalens ydelser omfatter pleje af grønne arealer og belægninger på M/R- og D/R-stationer, kompressorstationer og ventilgrupper i Jylland.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

— Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), idet der lægges positiv vægt på:

— Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4. samt erfaringer med vedligehold af grønne områder på mere end 25 lokationer og tilrettelagt som rutebaseret service.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på sanering af servitutbælte som beskrevet i bilag 2 Ydelsesbeskrivelse for vedligehold af grønne områder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af vedligehold af grønne områder Øst

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Sjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af vedligehold af grønne områder. Aftalens ydelser omfatter pleje af grønne arealer og belægninger på M/R- og D/R-stationer, kompressorstationer og ventilgrupper på Sjælland.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

— Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), idet der lægges positiv vægt på:

— Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4. samt erfaringer med vedligehold af grønne områder på mere end 25 lokationer og tilrettelagt som rutebaseret service.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på sanering af servitutbælte som beskrevet i bilag 2 Ydelsesbeskrivelse for vedligehold af grønne områder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være opført i CVR-registeret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver har fastlagt følgende mindstekrav til det niveau, der kræves for at deltage i nærværende udbud:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 10 000 000 DKK i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv soliditetsgrad på mindst 20% i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Disse minimumskrav indebærer, at ansøgere, der ikke opfylder det angivne niveau, ikke vil blive prækvalificeret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger må angive maksimalt 5 referencer á maksimalt 1 200 anslag (ca 1/2 normal A4 side). Hvis der angives flere referencer vil disse ikke tages i betragtning i evalueringen, ligesom HMN ikke vil tage den del af en reference, der overstiger 1 200 anslag i betragtning i sin evaluering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 1 reference på udførelse af rutebaseret vedligehold af grønne områder inden for de sidste 3 år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/12/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2019

Send til en kollega

0.122