23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=236035&B=&PS=1&PP=

Udbyder

Femern A/S

Mindre Jordarbejder


Femern A/S

Opgavebeskrivelse Rammeaftalen angår i overordnede træk entreprenørmæssig bistand til forskellige jordarbejder. Det er forventningen at følgende ydelser vil blive indkøbt på rammeaftalen:
(a) Etablering af Ny Strandholm Sø;
(b) Etablering af 13 stk. nye vandhuller (Vandhul 11-23), der ikke nødvendigvis bestilles samlet;
(c) Etablering af Mose;
(d) Diverse jordarbejder i henhold til aftale, jf. TBL/TAG, herunder eventuel fjernelse af forurenet jord.
Annonceret 26. marts 2019 12:00:00 CET
Deadline 26. april 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45112000, 45000000, 45100000, 45111220, 45111240, 45112200, 45112210, 45112400, 45112500, 45112600, 45113000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 10 000 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=236035&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier Som mindstekrav kræves:
- at tilbudsgiver har rådighed over to stk. gravemaskiner minimum 30 ton, som er forsy-net med GPS maskinstyring samt to stk. dozere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra A,
- at tilbudsgiver for hver af de seneste 2 regnskabsår har en soliditetsgrad på mindst 20 % samt en nettoomsætning på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra C, og
- mindst en reference, der skal dække et projekt, hvor tilbudsgiver har etableret en sø ved våd udgravning svarende til etableringen af Strandholm Sø, jf. pkt. 1.4, litra (a) i SAB Styring og Samarbejde (bilag 3.1). Entreprisesummen på det pågældende projekt skal have oversteget 0,5 mio. kr, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3, litra D.

Kontaktperson

Navn Anne Bøgh Johansen
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk

Ordregiver

Navn Femern A/S
Adresse Vester Søgade 10
1601 København
DK
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk
WWW https://femern.com/da

Kommentarer

Kommentarer til ændringer 1) Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav, der fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Send til en kollega

0.152