23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
26.03.2019

Spørgsmål

Til
28.03.2019

Addresse
Rebild byråd, dagsorden, punkt 38

Udbyder

Bælum

Cykelsti Bælum-Terndrup


Bælum

38. Cykelsti Bælum - Terndrup

PrintSagsnr: 05.01.00-P20-20-18
Udvalg: Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om placering af dobbeltrettet cykelsti mellem Bælum og Terndrup, og om der skal udarbejdes detailprojekt.  

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2018-21 blev det besluttet at udarbejde projekt for en cykelsti mellem Bælum og Terndrup.

Økonomiudvalget besluttede 1. marts 2018, at afsætte 300.000 kr fra puljen til trafiksikkerhed- og vejforskønnelsesprojekter, til projektering af cykelstien. 

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et notat, som undersøger mulighederne for at indplacere en dobbeltrettet cykelsti på den 3,6 km lange strækning i den ene eller anden side af vejene (se bilag).

Med baggrund i undersøgelsen vurderes en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej, som den mest fordelagtige, da denne betyder at cyklisterne ikke skal krydse vejene i åbent land, hvor hastighederne er høje. I forhold til trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne, vil denne løsning derfor være at foretrække.

I forhold til arealdisponering og genevirkningerne for ejendommene, som har adgang til vejene, er der ikke noget i undersøgelsen, som tyder på, at den ene løsninger er at foretrække frem for den anden.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes detailprojekt med tilhørende anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej med henblik på indarbejdelse i budget 2020.

Økonomi

Med baggrund i afholdt licitation for realisering af cykelstier langs Nibevej, vurderes cykelstiprojektet at koste 8-9 mio. kr incl. arealerhvervelse.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at der udarbejdes detailprojekt og anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej,

at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,3 mio. kr til projektering, og

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra puljen til trafiksikkerheds- og vejforskønnelsesprojekter, 2018

 

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 24:

Udsat. Der udarbejdes oversigt over igangværende og kommende cykelstiprojekter.

Administrativ bemærkning:

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Hørsman.   Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 30:

Sagsbehandlingen fortsætter på førstkommende TMU idet det understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om udsættelse af projekter.

Sagen genoptages:

Vedlægges notat "Status for igangværende og planlagte cykelstiprojekter" incl. bilagTeknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019, pkt. 47:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og byråd

at der udarbejdes detailprojekt og anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej,
at meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,3 mio. kr til projektering, og
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra puljen til trafiksikkerheds- og vejforskønnelsesprojekter, 2018

Der afholdes temamøde i udvalget omkring cykelstier.  Økonomiudvalget, 14. marts 2019, pkt. 58:

Indstilles godkendt idet temamødet afholdes for hele byrådet.

Send til en kollega

0.086