23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-139774
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Albertslund Kommune

Rammeaftale vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune


Albertslund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Maria Møllebjerg Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune ønsker at indgå rammeaftaler for håndværkerydelser i forbindelse med teknik- og installationsarbejder samt bygningsarbejder med vedligeholdsopgaver på tværs af Kommunen. Opgaven består af levering af håndværkerydelser til Kommunen i det omfang, der er tale om planlagt og dagligt bygningsvedligehold for klimaskærm, indvendige bygningsdele og tekniske installationer samt skure, hegn mv., hvor hver enkelt opgave omfangsmæssigt har en størrelsesorden på 0-500 000 DKK excl. moms. Da behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som rammeaftaler, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres af Kommunen i Rammeaftalernes løbetid. Rammeaftalekomplekset består af 2 rammeaftaler (1 og 2) inden for forholdsvis teknik- og installationsarbejder (1) og bygningsarbejder (2). Kommunen ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandører på hver Rammeaftale. I Rammeaftalerne indgår serviceopgaver og tilkaldevagtordning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Teknik- og installationsarbejder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
50700000
50710000
50711000
50712000
50720000
50750000
50760000
50800000
90400000
90430000
90470000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Albertslund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 1 omfatter følgende fagområder:

1.1) El-arbejde,

1.2) VVS-, smed- og blikkenslagerarbejder,

1.3) Ventilationsarbejde og

1.4) Kloak.

1.1 Håndværkerydelser inden for el-arbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende el-arbejde. Herunder bl.a. føringsveje, ledningsføring, montage, installationer, armaturer, tavler, relæer, el-motorer, el-attester, synlig og skjulte ledningsinstallationer mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, opførelse, reparation, udbedring, installationer, regulering med flere. Arbejdet omfatter også Stand alone ABDL, Nød- og panikbelysning, flugtbelysning og el-sikkerhedsattester ved forsamlingslokaler samt solceller, elevatorer og lifte samt skydedøre og dørautomatik.

- Serviceaftaler inden for el-arbejder: pumpebrønde, Stand alone ABDL, Nød- og panikbelysning og flugtvejsbelysning, el-sikkerhed, elevatorer og lifte og skydedøre/dørautomatik.

1.2 Håndværkerydelser inden for VVS-, smed- og blikkenslagerarbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende VVS-arbejder. Herunder bl.a. vandrør, klemmer, fjernvarme, radiatorer, gulvvarme, cirkulationspumper, badeværelse, løbende wc’er, køkkener, armaturer, blandingsbatterier, ventiler, vekslere, termostater mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedringer, installationer, reguleringer, styring, udskiftning med flere. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende smedearbejde bl.a. trapper, gelændere, trappetrin, køkkener, borde, døre, låger, porte, altaner, baldakiner, riste, gitre mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende blikkenslagerarbejde bl.a. inddækninger, sålbænke, loddet tagrender, blik- og skifertagebelægning mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere.

- Serviceaftaler inden for VVS-, smed- og blikkenslagerarbejde: Gaskedler og Oliefyr.

1.3 Håndværkerydelser inden for ventilationsarbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende ventilationsarbejder. Herunder bl.a. ventilations aggregater/motor, kanalarbejde, indregulering, vekslere, diverse målinger bl.a. CO2, termostater, armaturer, ventiler. Arbejdet kan eksempelvis indeholde nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, regulering, installation, styring, komponenter med flere.

- Serviceaftaler inden for ventilation: Mindre anlæg og større anlæg. Serviceaftaler på større anlæg træder først i kraft 1.1.2020.

1.4 Håndværkerydelser inden for kloakarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder. Herunder bl.a. brønde, sandfangsbrønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring, røgtest, fedtudskillere, dykpumper, rottespærre, olieudskillere mv.

- Serviceaftaler inden for kloakarbejde: Tømning af fedtudskillere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Rammeaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Rammeaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bygningsarbejder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98395000
50800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Albertslund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2 omfatter følgende fagområder: 2.1) Tømrer-, snedker og låsearbejde, 2.2) Tagdækkerarbejde, 2.3) Gulvarbejde, 2.4) Glasarbejde, 2.5) Murerarbejde og 2.6) Malerarbejder.

2.1 Håndværkerydelser inden for tømrer-, snedker- og låsearbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende tømrer-, snedker- og låsearbejde. Herunder bl.a. udvendige arbejder som tagkonstruktioner, tagdækning inkl. betontagsten, eternit, stål, plast mv. ekskl. tagpap og tegl. Døre/vinduer, facadearbejder, træhegn, træterrasser mv. Indvendige arbejder som døre/vinduer, vægge, lofter, undergulve, inventar, lister, akustikopgaver mv. Låsearbejdet indeholder montagen ekskl. produktion af nøgler.

- Serviceaftaler inden for tømrer-, snedker- og låsearbejder: brandbekæmpelsesudstyr.

2.2. Håndværkerydelser inden for tagdækkerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende tagdækningsarbejde med tagpap herunder reparation pga. utætheder eller skader, tagfuger, krympemuffer, inddækninger, tagbrønde, ovenlys, hætter, profiler, gennemføringer, grønne tage mv. og serviceaftaler på tagpaptage. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedring, montage, nedrivning, tætning med flere.

2.3 Håndværkerydelser inden for gulvarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende gulvarbejde. Herunder bl.a. linoleum, vinyl, tæpper, trægulve mv. Arbejdet kan eksempelvis være lægning af nye gulve, reparation, udbedring, rensning med flere.

2.4 Håndværkerydelser inden for glasarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende glarmesterarbejde. Herunder bl.a. afdækning, udskiftning af ruder (facade og tag), tætning af ruder, udføre solfilm, udføre forsatsruder, spejle, brandglas mv.

2.5 Håndværkerydelser inden for murerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende murer- og betonarbejder. Herunder bl.a. udvendigt arbejde som facader, tage (inddækning, murkrone, skorsten, tagdækning med tegl) mv. Indvendigt arbejde som gulve, klinker, facader / indervægge mv. Herunder tegl i ydervægge og tag, læmure, støttemure, badeværelse, køkken, sokkel, puds, fils mv.

2.6 Håndværkerydelser inden for malerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende malerarbejde. Herunder bl.a. slibning, grunding, maling, brandmaling, oliebehandling, træbehandling, lakering, spartling (gips og beton), filt, glasvæv mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, aftagning, opsætning samt grafitti-afrensning med mere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Rammeaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Rammeaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 215-492184
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Teknik- og installationsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Bygningsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har besluttet at genoverveje udbudsmaterialets opbygning og udformning, der vil nødvendiggøre væsentlige ændringer. Ordregiver har på den baggrund besluttet, at den nuværende udbudsprocedure annulleres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2019

Send til en kollega

0.114