23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 059-137317
Offentliggjort
25.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Mora Kommun, Upphandlingsenheten

Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25


Mora Kommun, Upphandlingsenheten

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 052-119555)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Mora Kommun, Upphandlingsenheten
2120002213
Mora
792 80
Sverige
Kontaktperson: Juhani (Jussi) Halonen
Telefon: +46 25026170
E-post: juhani.halonen@mora.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/101655369.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25

Referensnummer: 2019/25
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50800000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal på förekommande golvarbeten för successiva avrop.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 052-119555

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.1)
Del nr: 1
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Kopia av Del Mora, 2019/25, golvarbeten

Ska det stå:

Del Mora, 2019/25, golvarbeten

Avsnitt nummer: II.2.1)
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Kopia av Del Orsa, 2019/25, golvarbeten

Ska det stå:

Del Orsa, 2019/25, golvarbeten

Avsnitt nummer: II.2.1)
Del nr: 3
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Kopia av Del Älvdalen, 2019/25, golvarbeten

Ska det stå:

Del Älvdalen, 2019/25, golvarbeten

Avsnitt nummer: II.2.1)
Del nr: 4
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Kopia av Del Särna/Idre, 2019/25, golvarbeten

Ska det stå:

Del Särna/Idre, 2019/25, golvarbeten

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.099