23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-135315
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

PostNord Sverige AB

PostNord söker ny lokal i Västerort


PostNord Sverige AB

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – försörjningssektorerna

Periodiskt meddelande

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
PostNord Sverige AB
556711-5695
c/o Ekonomi & Processer
Stockholm
105 00
Sverige
Kontaktperson: Chatrine Gustavsson
E-post: chatrine.gustavsson@postnord.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.posten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Posttjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

PostNord söker ny lokal i Västerort

Referensnummer: 19/033
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
70000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

PostNord söker en ny lokal för etablering av brev- och paketverksamhet i Västerort, Stockholm. Det är ett mervärde om lokalen finns i Bromma, men vi tar även emot förslag på lokaler i Vällingby, Spånga, Lunda, Hässelby och Sundbyberg.

Observera att detta endast utgör en förhandsannons för att kartlägga intresset och vilka lokaler som finns tillgängliga. Vi tar del av alla möjliga förslag på lokaler som kan tillmötesgå behovet och utesluter inte nybyggnation (efter en eventuell upphandling enligt LUF). Men eftersom inflyttning beräknas ske i maj 2020 så önskar PostNord förslag på befintliga lokaler som kräver mindre hyresgästanpassningar.

Vi uppmanar hyresvärdar att ta kontakt med PostNord snarast möjligt och senast den 5 april 2019 med eventuella tips på tillgängliga lokaler.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
70100000
70200000
70220000
70320000
70321000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

PostNord söker en ny lokal för etablering av brev- och paketverksamhet i Västerort, Stockholm. Det är ett mervärde om lokalen finns i Bromma, men vi tar även emot förslag på lokaler i Vällingby, Spånga, Lunda, Hässelby och Sundbyberg.

Lokalen ska vara utformad så att produktionsytor för brevsortering och pakethantering finns i direkt anslutning till angöringsplatser för utdelningsfordon och lastbilar för in- och utlastning. Den nya lokalen ska även innehålla administrativa ytor och personalutrymmen. Möjlighet för kund att hämta och lämna försändelser direkt vid lokalen ska finnas. Uppställningsplatser för fordon ska finnas på körgården innanför stängsel. Körgården är av stor betydelse för att verksamheten ska fungera effektivt - utrymme för trafikrörelser liksom funktioner för infart, angöringsplatser och uppställningsplatser för bilarna ska säkerställas. Tung- (12- 25 m lastbilsekipage) och lätt trafik (skåpbilar och elfordon) skall separeras på körgård.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Observera att detta inte utgör en inbjudan till en upphandling utan endast en förhandsannons för att komma i kontakt med potentiella hyresvärdar/leverantörer.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
05/04/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tips och frågor hänvisas till

Chatrine Gustavsson

Lokalprojektledare

PostNord Real Estate

010-436 13 24

chatrine.gustavsson@postnord.com

Visma annons: https://opic.com/id/afbikjqpwh

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.103