23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-135234
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sjöfartsverket

Projektingenjör/Datasamordnare, Mälarprojektet


Sjöfartsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Sjöfartsverket
202100-0654
Östra Promenaden 7
Norrköping
601 78
Sverige
Kontaktperson: Susanne Ohlin
E-post: inkop@sjofartsverket.se
Fax: +46 11191400
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://sjofartsverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Sjöfarled

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Projektingenjör/Datasamordnare, Mälarprojektet

Referensnummer: 0307-17-00452
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Konsulten ska bistå med tekniskt stöd som projektingenjör/datasamordnare till beställaren i Mälarprojektet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
71310000
71312000
71318000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Konsulten ska bistå med tekniskt stöd som projektingenjör/datasamordnare till beställaren i Mälarprojektet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 035-063922
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/03/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
NIRAS Sweden AB
556175-6197
Box 761
Norrköping
601 17
Sverige
E-post: andreas.freden@niras.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 4 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.091