23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-135203
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Sydvatten Aktiebolag

Upphandling upphämtning av prover och provtagning samt analystjänster


Sydvatten Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Sydvatten Aktiebolag
556100-9837
Hyllie Stationstorg 21 6TR
Malmö
215 32
Sverige
Kontaktperson: Christina Hansson
E-post: christina.hansson@sydvatten.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sydvatten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling upphämtning av prover och provtagning samt analystjänster

Referensnummer: 19/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ingående av ramavtal med en leverantör avseende Sydvattens behov av upphämtning av prover, provtagning och analystjänster under hela avtalsperioden.

Upphandlingen genomförs med ett öppet förfarande enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, i sin senaste lydelse.

Ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning utgår inte.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71610000
71620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ingående av ramavtal med en leverantör avseende Sydvattens behov av upphämtning av prover, provtagning och analystjänster under hela avtalsperioden.

Upphandlingen genomförs med ett öppet förfarande enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, i sin senaste lydelse.

Ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning utgår inte.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 031-070669
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Underrättelse beslut om avbruten upphandling avseende upphämtning av prover, provtagning samt analystjänster.

Sydvatten beslutar att avbryta upphandlingen då inget av de anbud som lämnats i upphandlingen uppfyller samtliga obligatoriska krav i upphandlingsdokumenten.

Visma annons: https://opic.com/id/afmezvjtve

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019

Send til en kollega

0.098